05 June 2019
Job ID: RY-4307
ฺBranch Manager (Rayong Factory)/ผู้จัดการสาขาระยอง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมการผลิตและส่งออกในโรงงานให้ได้ยอดตามฝ่ายขาย
 • ควบคุมการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
 • ควบคุมปริมาณผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงวัสดุเหลือใช้ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
 • ควบคุมและดูแลพนักงานใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในกฎระเบียบที่บริษัทกำหนด
 • ควบคุมและดูแลความปลอดภัยในการทำงานทั้งภายในและภายนอกโรงงาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารโรงงาน 5 ปีขึ้นไป 
 • หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการผลิตหรือด้านการโยธาร่วมด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการที่จะได้รับ

 • ทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฟรีตลอดทั้งปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี สูงสุด 9 วัน/ปี
 • เงินสวัสดิการช่วยเหลือกรณีสามี, ภรรยา, บุตร, บิดา หรือมารดาเสียชีวิต
 • เงินสวัสดิการกรณีพนักงานสมรสและมีบุตร

Job Details:

Dcon Product Public Company Limted
Is this your company? Claim it now!