22 July 2019
Job ID: SK-1810
Prepress Specialist/Supervisor (ประจำนิคมสินสาคร)

Report to: Prepress Manager

Subordinate: -

Work location: นิคมสินสาคร

Work day: ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์เว้นเสาร์ (หลังผ่านทดลองงาน) 

ความรับผิดชอบ:

 • ตรวจสอบ Artwork ตามข้อกำหนดมาตรฐานของการพิมพ์
 • ปรับแก้ไข File Artwork และปรับสีตามตัวอย่าง
 • ประสานงานและสนับสนุนทีมการตลาดและฝ่ายผลิตในข้อกำหนดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการทำ Artwork
 • ประสานงานและสนับสนุนเรื่องการจัดทำตัวอย่าง Ink draw down (IDD)
 • ตรวจสอบ Digital Proof & File ที่นำไปทำแม่พิมพ์
 • ตรวจสอบเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องบนงานพิมพ์ตามข้อกำหมดมาตรฐาน
 • แก้ไข ปรับปรุง และสนับสนุน ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการพิมพ์
 • ควบคุมคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพการทำงาน

 

คุณสมบัติ:

 • สัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ตรงในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี ด้านบรรจุภัณฑ์ หรืออุตสาหกรรมการพิมพ์
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop / Illustrator ได้
 • มีความรู้เรื่องมาตรฐานการจัดการสี หรือ CMS  (Color Management System)
 • มีความรู้ด้านกระบวนการทำแม่พิมพ์
 • มีทักษะในการฝึกอบรมและการคิดวิเคราะห์
 • มีระเบียบวินัยและความคิดสร้างสรรค์
 • มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการให้คำปรึกษา และมั่นใจในตัวเอง 

 

For interested candidate, please submit your updated CV with full details of working experience, stating present and expected salary together with recent photo by click "Apply Now"

All applications would be treated with the strictest confidentiality.

Chanwanich Group

Silom (Head office): Kongboonma Building, 699 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500

Phrapradaeng: Suksawad Rd., Pakklong Bang pla kot, Phrasamutchedi, Samutprakarn

Sinsakhon: Sinsakhon Printing City & Industrial Estate, Samutsakhon

Tel. (034) 452-452 Ext.6174 (K.Somporn)

www.suksawad.com

Find us on Line application: “@chanwanich”


Job Details:
 • Employment Type:
  Full Time
 • Career Level:
  Entry Level
 • Required Qualification:
  Degree
 • Required Experience:
  3 years
 • Company Industry:
  Media / Publishing / Printing
 • Location:
  Samutsakorn, Thailand
 • Salary:
  Salary negotiable

Benefits:
 • Performance bonus
 • Medical insurance
 • Life insurance

Chan Wanich Co., Ltd. (SCC, CSK)
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ ก่อตั้งและเปิดดำเนินธุรกิจ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2464 โดยเริ่มจากการให้บริการสิ่งพิมพ์เพื่อป้องกันการปลอมแปลงอย่างครบวงจร และได้แตกรายธุรกิจโดยมีบริษัทในเครือ ที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งด้านการ พัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ( System Integration Service) และการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( e-Learning) อาทิเช่น การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยบริษัทฯได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลจากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น มาตรฐาน ISO, CMMI Level 3 ปัจจุบัน มีพนักงานในเครือทั้งสิ้นกว่า 3,000 คน  มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ถ.สีลม กรุงเทพมหานคร  และมีโรงงานตั้งอยู่ที่ พระประแดง เทพารักษ์ และ นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์-สินสาคร วันนี้เรายังคงมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยวิสัยทัศน์ ที่จะเป็นองค์กรชั้นนำที่ดี และเติบโตอย่างยั่งยืนในภูมิภาค ซึ่งประกอบธุรกิจการให้บริการอย่างครบวงจรและเป็นมาตรฐานสากล ที่เสริมสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับองค์กร ลูกค้า และคู่ค้า  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการงาน สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอม แปลง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่ มีเทคโนโลยีการพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงที่ทันสมัย  ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศในการพิมพ์เอกสารสำคัญต่างๆ อาทิ อากรแสตมป์ หนังสือเดินทาง ไปรษณียบัตร ใบขับขี่ เอกสารสำคัญธนาคาร เช่น เช็ค สมุดเงินฝาก การ์ดและสมาร์คการ์ด รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ต่างๆ     “If you are looking for opportunity to showcase your talents...   We want you to join our robust team.”   Company is currently seeking personnel to assume the following positions:    

Is this your company? Claim it now!