Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
06 September 2019
Job ID: BK-131543
Building Manager ( Office Building ) Condominiam

รายละเอียดงาน

 • จัดการดูแลและปฏิบัติงานตามนโยบายให้เป็นไปตามที่สำนักงานใหญ่กำหนด
 • กำกับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัทรับจ้าง งานบริการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อสัญญาว่าจ้าง มาตรฐานและข้อกำหนดของอาคาร
 • ได้แก่ งานทำความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย งานดูแลสวน งานป้องกันและกำจัดแมลง งานบริการทางเทคนิคและอื่น ๆ
 • กำกับดูแลการอนุมัติและตรวจสอบการตกแต่งต่อเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงภายในพื้นที่เช่า ตามระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานของอาคาร
 • จัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง หรือทรัพย์สินส่วนที่เป็นสาธารณูปโภค
 • จัดการให้มีการบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้เช่า
 • จัดการดูแลความเรียบร้อยทั่วไป ของอาคาร รวมถึงการจัดวางระบบรักษาความปลอดภัย และความสะอาดของอาคารให้อยู่ในสภาพดี
 • จัดการดูแลสวนทั้งหมด รวมทั้งต้นไม้ประดับในอาคาร โดยให้คำแนะนำพนักงานคนสวน
 • จัดการดูแลระบบจอดรถ และให้เป็นไปตามกฎระเบียบของอาคารและตามสัญญาในการซื้อขาย
 • จัดการดูแลพนักงานของอาคารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดให้เป็นไปโดยยุติธรรม และให้คำแนะนำ ช่วยเหลือเมื่อจำเป็น
 • ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา
 • จัดการงานเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการจัดเก็บเอกสาร
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือเหตุฉุกเฉินพร้อมทั้งรีบรายงานให้ทางสำนักงานใหญ่ทราบโดยทันที
 • แจ้งประสานงานกับผู้รับเหมาที่เข้าตกแต่งพื้นที่เช่าให้ทราบถึงกฎระเบียบการตกแต่งของอาคาร
 • ตรวจตราผู้รับเหมาตกแต่ง ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการตกแต่งพื้นที่เช่าตามที่อาคารกำหนด
 • รับแจ้งปัญหาต่าง ๆ ของผู้เช่า และจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามขอบข่ายของการบริการ
 • จัดทำและทบทวนงบประมาณค่าใช้จ่าย รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายตามงบประมาณ
 • อนุมัติเบื้องต้นการสั่งซื้อ และตรวจสอบการสั่งซื้อเพื่ออนุมัติจ่าย
 • ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • โซนสุขุมวิท  จรัญสนิทวงศ์  อโศก  แจ้งวัฒนะ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • ต้องมีประสบการณ์ในการบริหารอาคารสำนักงาน 3-5 ปี
 • มีประสบการณ์บริหาร จัดการดูแลบริษัทแม่บ้าน รปภ คนสวน มีความรู้เรื่องกฎระเบียบการเข้าตกแต่งพื้นที่อาคารสำนักงานของบริษัท หรือร้านค้าผู้เช่า
 • มีความสามารถในการประสานงาน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถปฎิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับพูดคุยสื่อสารได้

CMB Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.

65, Room 1903, 42 Tower, 19th Floor, Sukhumvit 42 Road,

Prakhanong, Klongtoey,  Bangkok 10110, Thailand

Tel: +662 381 5015-7#12, 083-052 5152
Fax: +662 712 0548

Website: www.cbm.com.sg

Apply Now

Job Details:
 • Employment Type:
  Full Time, Permanent
 • Required Qualification:
  Degree
 • Required Experience:
  3 years
 • Location:
  Bangkok, Thailand
 • Salary:
  Salary negotiable

Benefits:
 • Performance bonus
 • Gratuity
 • Transportation allowance
 • Travel allowance
 • Medical insurance
 • Dental insurance
 • Life insurance

CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!