Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
23 August 2019
Job ID: BK-125275
Sales Network Security Solution

รายละเอียดของงาน

  • ให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับความสำคัญและความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กร และความปลอดภัยแก่ระบบเครือข่าย
  • นำเสนอโซลูชั่นที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย และการป้องกันข้อมูลในองค์กร
  • ประสานงานกับวิศวกรในทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
  • จรจาต่อรองและนำเสนอรวมทั้งปิดการขาย
  • จัดทำรายงานการติดต่อลูกค้า ความคืบหน้าต่างๆ รวมถึงประมาณการการขายจากลูกค้าที่คาดหวัง
  • ติดต่อประสานงานและให้บริการลูกค้าในสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย และความปลอดภัยของข้อมูลกับคู่ค้าหรือตัวแทนในโครงการที่นำเสนอ
  • ศึกษาโซลูชั่นที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กร และระบบเครือข่าย ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

วุฒิการศึกษา    

  • ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวะคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์การทำงาน

  • มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าประเภทไอทีโซลูชั่น หรือ สินค้าประเภทซอฟท์แวร์ 1-2 ปีหรือ
  • เคยอยู่ในตำแหน่งงานซัพพอร์ท แล้วมีความสนใจงานขาย

Bangkok Systems & Software Co., Ltd

21 st Floor SSp Tower 555/59 Soi Sukhumvit 63 (Ekamai),

Kwang Klongton Nua, Khet Wattana, Bangkok 10110

http://www.bangkoksystem.com (Company Site)

Apply Now

Job Details:

Bangkok Systems & Software Co., Ltd
Is this your company? Claim it now!