30 July 2019
Job ID: NR-1006
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ/Quality Control Assistant Manager

1. วางแผน,ควบคุม,พัฒนาการทำงานของพนักงานตรวจสอบคุณภาพ 

2. พัฒนางานด้านการตรวจสอบคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ

3. สอบเทียบเครื่องมือวัดตามแผนงาน

4. ตรวจสอบคุณภาพของผู้รับเหมาช่วง

5. ตรวจสอบคุณภาพแผ่นฟิล์มพลาสติก,เม็ด ด้วยเครื่องมือการทดสอบต่างๆ 

 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียน รด.
 • การศึกษา ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ หรือผู้มีประสบการณ์ด้านบริหารฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 0 -1 ปี (ยินดีรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ สาขาพอลิเมอร์)

Job Details:

Benefits:
 • Overtime pay
 • Performance bonus
 • Travel allowance
 • Education allowance
 • Medical insurance
 • Dental insurance
 • Life insurance

BAGS AND GLOVES CO., LTD.
Is this your company? Claim it now!