งาน ใน สมุทรสาคร 141 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
19 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: SK-2251
Process Engineer (Flexible Packaging) ประจำโรงงานสินสาคร

 หัวหน้างานโดยตรง: Operation Manager

 สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมสินสาคร

 วันเวลาทำงานปกติ:

 • ช่วงทดลองงาน ทำงานวันจันทร์ – เสาร์
 • หลังผ่านทดลองงาน ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์ (เดือนละ 1-2 เสาร์)

 

ความรับผิดชอบ:

 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพือให้มีประสิทธิผล (Effectiveness) และมีความคงที่ (Consistency)
 • วิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหาในกระบวนการผลิตและเสนอแนวทางแก้ไขพร้อมกับนําไปประยุกต์ใช้ให้เป็นจริง
 • วิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหาจากข้อร้องเรียนของลูกค้าและเสนอแนวทางการปรับปรุงพร้อมกับนําไปประยุกต์ใช้ให้เป็นจริง
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผลักดันให้มีการปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและลดความสูญเสีย
 • พิจารณา Parameter กรณีผลิตภัณฑ์ใหม่หรือวัตถุดิบใหม่ร่วมกับ R&D และ Technical Development
 • ทําการออกแบบการทดลองเพื่อหาการตั้งค่าที่เหมาะสมสําหรับเครืองจักรในเชิงการแก้ไขหรือพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต
 • ทำการฝึกอบรมพนักงานพร้อมตรวจติดตามการปฎิบัติงานในกระบวนการผลิต เพื่อรักษาการปฎิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน ตลอดเวลาและให้เกิดความนิ่งของกระบวนการ
 • ออกแบบหรือปรับปรุงเครื่องมือ-อุปกรณ์ในสายการผลิตพร้อมประยุกต์ใช้งานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในเชิงคุณภาพและผลิต ภาพของผลิตภัณฑ์และง่ายต่อการผลิต หน้าทีรับผิดชอบอื่นๆ 

 

คุณสมบัติ:

 • สัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาทีเกียวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานสายงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานในโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Photoshop และโปรแกรมทางสถิติได้เป็น อย่างดี
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 • มีทักษะในการอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร

 

For interested candidate, please submit your updated CV with full details of working experience, stating present and expected salary together with recent photo by click "Apply Now"

All applications would be treated with the strictest confidentiality.

 Chanwanich Group

Silom (Head office): Kongboonma Building, 699 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500

Phrapradaeng: Suksawad Rd., Pakklong Bang pla kot, Phrasamutchedi, Samutprakarn

Sinsakhon: Sinsakhon Printing City & Industrial Estate, Samutsakhon

Tel. (02) 635-3333 Ext.2402 (Sasitorn)

www.suksawad.com/

Find us on Line application: “@chanwanich”


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Business Unit of Flexible Packaging
บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด  เป็นบริษัทในกลุ่มจันวาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง ที่ดำเนินธุรกิจ มาเป็นเวลานานที่สุดในประเทศไทย โดยเปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2464 ด้วยความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่น บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สถาบันการเงิน องค์กรธุรกิจ และอุตสาหกรรม    บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 โดยเป็นผู้ผลิตกระดาษ Slip Atm ใบเสร็จรับเงิน และจัดจำหน่าย และ ให้บริการตัด – กรอ กระดาษที่ใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์และแพคเก็จจิ้ง รายใหญ่ และได้รับการรับรองมาตรฐานกระดาษ FSC ตามมาตรฐานสากล  โดยทั้งนี้ เราได้มีการดำเนินการเพื่อขยายและสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ โดยทางบริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิต บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนแบบลามิเนตด้วยมาตรฐานคุณภาพที่ได้รับการรับรองจาก  BRC .ISO 9001, GMP และ HACCP บริษัทฯสามารถผลิต และส่งมอบบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ปลอดภัย มีคุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมยาและ อาหาร เครื่องดื่ม พร้อมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด      https://www.youtube.com/watch?v=1ayeMKRgkcI
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที