กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

08 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: SK-3213
Maintenance Technician/ช่างซ่อมบำรุง

วัตถุประสงค์ (Job Purpose)

มีความรู้ความเข้าใจในระบบเครื่องจักรทั่วไปภายในโรงงาน สามารถซ่อมบำรุงและตรวจเช็คระบบ ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ของเครื่องจักรในโรงงานให้พร้อมใช้ตามแผนของฝ่ายผลิตได้ และเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ และมีความรับผิดชอบต่องานที่ทำได้ดี และวิเคราะห์ปัญหาการซ่อมบำรุงของเครื่องจักรไม่ให้เกิดซ้ำได้อีก

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

 • ตรวจติดตาม ควบคุมอะไหล่ต่างๆ และซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในไลน์ผลิต ตามแผน PM
 • ติดต่อผู้รับเหมาหรือผู้ขายเพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักร และการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • วิเคราะห์สาเหตุปัญหาที่ทำให้เครื่องจักรเสีย ซ่อมแซมแก้ไขปัญหาเครื่องจักรเสีย และวางแผนในการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • สนับสนุนงานฝ่ายผลิตเพื่อให้ฝ่ายผลิตทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • รายงานแผนการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมที่เกิดขึ้นประจำวัน และจัดเก็บใบรายงานผลการซ่อมแซม บำรุงรักษา
 • ติดตามและควบคุมเครื่องมือวัดให้เป็นตามการสอบเทียบของเครื่องจักร
 • ปฏิบัติตามแผนที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด
 • รายงานผลการซ่อมแซม บำรุงรักษา
 • ติดตามและควบคุมเครื่องมือวัดให้เป็นตามการสอบเทียบของเครื่องจักร
 • ปฏิบัติตามแผนที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปวช หรือปวส สาขาเครื่องกล , อุตสาหกรรม , สิ่งแวดล้อม หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานด้านช่างซ่อมบำรุง อย่างน้อย 2 -5 ปี
 • สามารถเชื่อมอากอนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และมีทักษะการสื่อสารและประสานงานที่ดี
 • ทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ รู้จักปรับตัวปรับตัวและมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เปิดใจเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
 • มีประสบการณ์ในอุตสหกรรมอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประกาศนียบัตร หรือเคยอบรมการเป็นผู้ปฏิบัติงานระบบบำบัดน้ำเสีย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน : 15,000 (ต่อรองได้ตามประสบการณ์)


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  อนุปริญญา
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  2 ปี
 • ประเภทงาน:
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจจัดเลี้ยง
 • สถานที่ทำงาน:
  สมุทรสาคร, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

Cocos Enterprises (Thailand) Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที