งาน การศึกษา วิชาการ ใน สมุทรสาคร 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

15 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: SK-2315
Human Resource Technical Training Specialist/ผู้เชี่ยวชาญด้านฝึกอบรมทรัพยากรบุคคล

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ร่วมวางแผนงานและแผนงบประมาณประจำปี
 • ร่วมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรร่วมกับ EVP & VP & HRD Manager (Learning & Development)
 • ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน (Directing , Controlling & Evaluation)
 • ร่วมพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากร

 คุณสมบัติ :

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับฝึกอบรม
 • ประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป ทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม (Human Resource Training and Development)
 • มีทักษะด้านการจัดฝึกอบรม การฝึกอบรม การถ่ายทอด
 • หากมีทักษะด้าน ICT เว็บไซท์ ระบบคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ระบุสวัสดิการตามตำแหน่งงาน :                   

 • เครื่องแบบพนักงาน (เสื้อฟอร์ม)  6 ตัว                    
 • ประกันการทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงหรือเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงาน                    
 • ประกันสังคม                    
 • หอพัก                    
 • ห้องสมุด                    
 • ห้องฟิสเนตออกกำลังกาย                    
 • การปรับค่าจ้างประจำปี(ต้องเริ่มงานก่อนวันที่ 1 พ.ค. ของทุกปี)                    
 • โบนัสตามผลประกอบการ(ต้องเริ่มงานก่อนวันที่ 1 พ.ค. ของทุกปี)                    
 • อื่นๆ  ตามระเบียบของบริษัทฯ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร

กลุ่มบริษัทอินเทคค์

77/12 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ตำบลนาโคก 
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร 034-886-132-156 ต่อ 1062-1064 
โทรสาร 034-851-132
Website: www.inteqcgroup.com

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  10 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจการผลิตทั่วไป
 • สถานที่ทำงาน:
  สมุทรสาคร, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

  INTEQC Group  was established in 1999 to manufacture and market shrimp feed. With a solid, high-profile reputation based on experience, know-how and a technical capability, the company's main shrimp feed products: INTEQC ,NEO , WAVE ,DIAMOND, FRESH and STARTEQC. In 2007  , the new feed plant was built , to produce and market fish and swine feeds, under the brands , FISH FIRST and PERFEQC.   Company web-site   http://www.inteqcgroup.com  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที