งาน Communications & Media ใน สมุทรสาคร 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

06 มกราคม 2563
รหัสงาน: SK-2546
Senior Marketing Officer (Media & Digital Marketing )
 • Male / Female
 • Not over 35 years old.
 • Bachelor's degree or higher Marketing or related fields
 • Able to use basic computer programs as well.
 • Being honest, patient, thorough, responsible and good human relations.
 • Leadership, team work, works well with other department and creativity.
 • Have at least 5 years of marketing experience.
 • Proficient in social media
 • Prepare and manage offline media and all other above the line.
 • Develop and manage digital marketing campaigns.
 • Manage and maintain the organization’s websites and social media.
 • Continually work on the Search Engine Optimization of the websites.
 • Prepare and conduct online sales and sales promotion through market place platform.
 • Prepare and analyze pre & post evaluation of each promotion of online sales through estimated ROI, market feedback as well as market data when applicable.
 • Provide regular online sales report including monthly sale report, analysis of product, marketing situation and intelligence and competitor’s movement.
 • Handle other special tasks as assigned.

 • รายละเอียดงาน:
  • ประเภทการจ้าง:
   งานเต็มเวลา, งานประจำ
  • ระดับของตำแหน่ง:
   หัวหน้างาน
  • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
   ปริญญาตรี
  • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
   5 ปี
  • ประเภทธุรกิจ:
   ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจจัดเลี้ยง
  • สถานที่ทำงาน:
   สมุทรสาคร, ประเทศไทย
  • เงินเดือน:
   สามารถต่อรองได้

  Preserved Food Specialty Co., Ltd.
    Preserved Food Specialty (PFS) is one of the leading manufacturers of dried food in Thailand, including freeze dry, spray dry, air dry, drum dry, and extraction products.  Our target group are for both industrial application and consumer market.  We aimed to produce the best quality, and safety products for customer satisfaction along with just-in-time delivery.  Nowadays, we have the customers both domestic and many countries around the world that have confidence on us to kindly serve them.  Just now, we are looking for PFS (Pro, Fab, Smart) characteristic people to join our expanding business for position as stated.  

  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที