กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
05 กันยายน 2562
รหัสงาน: SK-2044
เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ (ภาษาจีน)

รายละเอียดงาน:

 

 • ติดต่อและประสานงานลูกค้าต่างประเทศ ด้านการขายและการตลาด
 • รับโทรศัทพ์ E-mail ออเดอร์จากลูกค้า จัดทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้าต่างประเทศ ตาม Spec สินค้าและตกลงกับลูกค้า
 • ประสานงานกับฝ่ายผลิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งมอบสินค้าตามข้อตกลง
 • ร่วมศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด กับฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เพื่อขยายช่องทางการขาย
 • อื่น ๆ ตามที่ได้รับงานมอบหมาย
 • คุณสมบัติ:

  • ชาย หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี, บุคลิกภาพดีและมีความคล่องตัวในการเดินทาง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง, มีประสบการณ์งานด้านการตลาดหรืองานที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน จีน ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถ พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารแช่แข็งและอาหารอื่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอและทักษะการแก้ปัญหาได้
  • มีทักษะในการจัดการและการจัดลำดับความสำคัญของงานต่างๆ ได้อย่างลงตัว
  • รักษาความลับและจัดการข้อมูลที่สำคัญได้เป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้และมีความอดทนเป็นเลิศ

  รายละเอียดงาน:
  • ประเภทการจ้าง:
   งานเต็มเวลา
  • ระดับของตำแหน่ง:
   ระดับเจ้าหน้าที่
  • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
   ปริญญาตรี
  • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
   2 ปี
  • ประเภทงาน:
  • สถานที่ทำงาน:
   สมุทรสาคร, ประเทศไทย
  • เงินเดือน:
   สามารถต่อรองได้

  สวัสดิการ
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ค่ายานพาหนะ
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ประกันสุขภาพ
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ประกันชีวิต

  Asian Seafoods Coldstorage Public Company Limited
  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที