กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
26 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: SK-3072
Business Intelligent

We are searching for an innovative, deadline-driven Digital Tech Team member to join our company. The responsibilities include working on various tasks related to computer engineering such as working on web-design & development and providing backdoor support for company website. Understanding PHP, Laravel framework. Managing and developing corporate software system and construction by using Business Intelligence Software (BI 365). As well as co-developing an existing ERP software system. You should also be able to use appropriate tools to accomplish work. As well as troubleshoot systems and identify problems.


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันชีวิต

Srinanaporn Marketing PLC.
Srinanaporn  Marketing  Co.,Ltd.  is  another  marketing  and  distribution company  for  myriad  products  by  Kim  Heng,  Siam  Daily,  and  Siam Rachaburi  through  over  20,000 distribution  channels  nationwide  by both traditional and modern trade. Tang Kim Heng Group is one of the leading snack manufacturers in Thailand that have, for over 30 years, produced and distributed premium quality snack products nationwide. Since its establishment in 1980, there currently are seven subsidiaries , you can see our company profile : www.snnp.co.th

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที