งาน ท่องเที่ยว โรงแรม F&B ใน สมุทรสาคร 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

13 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: SK-2286
R&D and Culinary - AGM

Job Scope

 • To provide R&D and culinary leadership, management, using expertise that provides for the development of differentiating food products that drive our company and customer success. 
 • Business Development : Support Global Food Service Director /Culinary Director to sale all category in business unit of TU and Affiliates both domestically and internationally.
 • Operating Budget : Accountability for delivering the budgeted sales revenues and gross margin targets for the business.
 • Expense Budget :  Responsible for the overall R&D expense budget (amt. varies annually but includes general expenses ingredient & non-ingredient, associations, personal travel and meal/entertainment)
 • Support and Coordinate for all Product Development Function with related departments before it becomes commercial. 

Job purpose

 • To set and implement R&D strategies, policies, frameworks and processes, and to ensure our people have the right capabilities and skills, to support delivery.
 • Delivering benefits of economies of scale and alignment with common policies, processes, systems tools and techniques by ensuring harmonization consistent application and ongoing adherence in all parts of the business.
 • Leveraging expertise team delivery and providing leadership of expert content areas on behalf of the function
 • Developing overall functional and people capabilities.
 •  Qualifications

  • Bachelor's degree in related fields such as Home Economics, Food Science and Nutrition Food Science / Technology, Food / Agriculture, Fishery, Culinary or related fields.
  • Minimum 12 years experience for product development in Food industry or related products
  • Good Command of both Thai and English in speaking, reading, and writing.

   

  Work Location :

  • Mahachai Plant Samutsakorn province 
  • Working hours : 8:00 - 5:00 p.m
  • Working day : Mon - Fri and every other Sat

  รายละเอียดงาน:

  สวัสดิการ
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ประกันสุขภาพ
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ประกันชีวิต

  THAI UNION GROUP PCL.
  http://www.thaiunion.com/en
  About Thai Union Group PCL (TU): Thai Union Group PCL is the world’s seafood leader bringing high quality, healthy, tasty and innovative seafood products to customers across the world for almost 40 years. Today, Thai Union is regarded as the world’s largest producer of shelf-stable tuna products with annual sales exceeding THB 125 billion and a global workforce of over 46,000 people who are dedicated to pioneering sustainable, innovative seafood products. The company’s global brand portfolio includes Thai-leading brands Sealect, Fishoม and Bellotta and market-leading international brands such as Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, King Oscar, and Rügen Fisch As a company committed to innovation and globally responsible behaviour, Thai Union is proud to be a member of the United Nations Global Compact, and a founding member of the International Seafood Sustainability Foundation (ISSF). Its work in sustainability has been recognised by its inclusion in the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) Emerging Markets in 2014.  In 2015 Thai Union was listed in the index for the second year in a row with a 67 percent increase in its overall score driven by improved performances across its environmental, economic and social criteria.

  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที