กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
30 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: SK-3088
Graphic Designer/เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิก

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบในการสร้างแบบพิมพ์สำหรับงานพิมพ์กล่องลูกฟูก และตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพของแบบพิมพ์ก่อนดำเนินการผลิต
 • การบันทึกข้อมูลต่างๆของแผนกลงคอมพิวเตอร์ และประสานงานกับฝ่ายขายในเรื่องแบบพิมพ์

คุณสมบัติ

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.ขึ้น สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่ใกล้เคียง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมMicrosoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิก เช่น Coreldraw,Illustrator,Photoshop ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ทางด้านการพิมพ์ระบบเฟล็กซ์โซ่ (ถ้ามี)
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ มีทักษะในการสื่อสาร ขยัน อดทน และความกระตือรือร้น

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  อนุปริญญา
 • ประเภทงาน:
 • สถานที่ทำงาน:
  สมุทรสาคร, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

DM Container Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที