กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
07 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: SK-2443
Mechanical Design (Supervisor Engineer)

Responsibilities:

 • Designing of automation machines, jigs and fixtures.
 • Develop new technology to prepare automatic machine.
 • Design and develop to increase machine capability performance of automation machine.
 • Develop and design to reduce tooling cost, electronics controller of automation machine.
 • Design automation machine using Solid Work software.
 • Develop automation requirement specification, system concepts.
 • DFMA. manufacturing process.
 • Conduct design reviews during construction of Automation.
 • Conduct proof of concept experiments and design of experiment test.

 Requirements:

 • Bachelor Degree or Master Degree in Mechanical, Mechatronic Engineer or any related fields.
 • Age 25-30 years old, Gender male or female
 • Experience in design equipment jig and fixture.
 • Experience to use AutoCAD and Solid Work 2D/3D.
 • Basic knowledge of Automation concept not essential requirement.
 • Strong problem solving and analytical skill.
 • Able to work with team and independently, hand on and hard working.
 • Good communication in Thai and English.
 • 5 years experience or new graduated are also welcome.

CAL-COMP AUTOMATION AND INDUSTRIAL 4.0 SERVICE (THAILAND) CO., LTD.

60 M.8 , Sethakij Road, T. Klong Maduea

A. Krathumbaen Samutsakhon 74110

ติดต่อคุณอรดี ศุภลักษณ์ 087-3710803    

คุณศิริชัย ครุฑวัฒนา 094-3391567


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

CAL-COMP AUTOMATION AND INDUSTRIAL 4.0 SERVICE (THAILAND) CO.,LTD.
ประกอบกิจการประเภทการผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้งานเฉพาะอย่างอื่นๆ<br><br><center><img src=/img/logopicmap/pic/249167_pic_201904241423.jpeg alt="บริษัท แคล-คอมพ์ ออโตเมชั่น แอนด์ อินดัสเทรียล 4.0 เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด" title="บริษัท แคล-คอมพ์ ออโตเมชั่น แอนด์ อินดัสเทรียล 4.0 เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด"></center> www.ccau.co.th Cal-Comp Automation and Industrial 4.0 Service (Thailand) Co.,Ltd. 60 M.8 , Sethakij Road, T. Klong Maduea, A. Krathumbaen Samutsakhon 74110 ติดต่อคุณอรดี ศุภลักษณ์ 087-3710803

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที