งาน ธุรการ ทรัพยากรบุคคล ใน สมุทรสาคร 20 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
13 กันยายน 2562
รหัสงาน: SK-2084
HRD Specialist ประจำโรงงานสินสาคร

Report to: HRD Manager

Subordinate: -/-

Work location: นิคมสินสาคร

Work day: ทำงานจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์เว้นเสาร์ 8.00-17.00 น.

ความรับผิดชอบ:

 • รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาองค์การ (Organization Development)
 • ให้ความรู้ คำแนะนำ แก่หน่วยงานต่างๆ ในการจัดทำ Career Path, Succession Plan, IDP 
 • พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) และ KPI
 • ทบทวน ปรับปรุง และประเมิน Competency ของพนักงาน พร้อมกำหนดแนวทางพัฒนาให้สอดคล้องกับธุรกิจ
 • รับผิดชอบงานด้านฝึกอบรมและพัฒนา

 

คุณสมบัติ:

 • สัญชาติไทย อายุ 32-37 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานพัฒนาองค์กร บริหารผลการปฏิบัติงาน และฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 • มีความรู้และ/หรือประสบการณ์ด้าน IDP, PMS, Competency, และTraining Management
 • วางแผนงานได้ดี / นำเสนอแนวคิดและจูงใจผู้อื่นให้เห็นด้วยได้
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
 • สามารถเป็นวิทยากรในบางหลักสูตรได้

 

For interested candidate, please submit your updated CV with full details of working experience, stating present and expected salary together with recent photo by click "Apply Now"

All applications would be treated with the strictest confidentiality.

Chanwanich Group

Silom (Head office): Kongboonma Building, 699 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500

Phrapradaeng: Suksawad Rd., Pakklong Bang pla kot, Phrasamutchedi, Samutprakarn

Sinsakhon: Sinsakhon Printing City & Industrial Estate, Samutsakhon

Tel. (02) 635-3333 Ext.2402 (Sasitorn)

http://www.suksawad.com/

Find us on Line application: “@chanwanich”


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด  เป็นบริษัทในกลุ่มจันวาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง ที่ดำเนินธุรกิจ มาเป็นเวลานานที่สุดในประเทศไทย โดยเปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2464 ด้วยความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่น บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สถาบันการเงิน องค์กรธุรกิจ และอุตสาหกรรม      บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 โดยเป็นผู้ผลิตกระดาษ Slip Atm ใบเสร็จรับเงิน และจัดจำหน่าย และ ให้บริการตัด – กรอ กระดาษที่ใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์และแพคเก็จจิ้ง รายใหญ่ และได้รับการรับรองมาตรฐานกระดาษ FSC ตามมาตรฐานสากล  โดยทั้งนี้ เราได้มีการดำเนินการเพื่อขยายและสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ โดยทางบริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิต บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนแบบลามิเนตด้วยมาตรฐานคุณภาพที่ได้รับการรับรองจาก  BRC .ISO 9001, GMP และ HACCP บริษัทฯสามารถผลิต และส่งมอบบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ปลอดภัย มีคุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมยาและ อาหาร เครื่องดื่ม พร้อมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด    https://www.youtube.com/watch?v=1ayeMKRgkcI
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที