กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
13 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: SK-3228
R&D Manager (Flexible Packaging), ประจำนิคมสินสาคร

Report to: Managing Director (Indian)

Subordinate: Assistant R&D Manager, R&D Specialist, Administrator (4 persons)

Company: Suksawad Converting Center Co., Ltd.

Work location: Sinsakhon Industrial Estate

Work day: Monday- Friday and Saturday once a month

Main Responsibilities:

 • สรุปมาตรฐานข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์จากตัวอย่างงานจริงและจากความต้องการของลูกค้า
 • รับข้อมูลจากฝ่ายขายและบริการลูกค้าเพื่อร่างแบบมาตรฐานข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต (Spec Draft) ก่อนนัดประชุม Contract review
 • ทำสินค้าตัวอย่างเพื่อให้ฝ่ายขายนำเสนอขายแก่ลูกค้า ทำสินค้าตัวอย่างตามที่ฝ่ายขายร้องขอ รวมถึงประสานงานเพื่อขอสินค้าตัวอย่างมาทดสอบ เปิดซองงานทดสอบ ประสานงานยืนยันผลการทำสอบร่วมกับลูกค้าและฝ่ายผลิต แจ้งผลการทดสอบให้ Vendor/Supplier รับทราบกรณีขอตัวอย่างมาทดสอบ
 • วางเลย์เอาท์งานผลิต ประสานกับผู้ผลิตแม่พิมพ์ และจัดเก็บไฟล์ ArtWork ทั้งในส่วนของไฟล์ต้นฉบับจากลูกค้าและไฟล์แก้ไขครั้งล่าสุด ทำทะเบียนควบคุมเพื่อสะดวกในการค้นหา และตรวสอบสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
 • ออกแบบกระบวนการผลิตโดยการจัดทำโครงสร้างสินค้าและเส้นทางการผลิต (BOM & Route) ในระบบ Microsoft Dynamics AX และกำหนดมาตรฐานยืนยันกระบวนผลิตสินค้าในแต่ละรายการ
 • พัฒนาปรับปรุงขั้นตอนและเวลาในการผลิต การเลือกใช้วัตถุดิบ การหาวัตถุดิบทดแทน ให้สอดคล้องกับความต้องการลูกค้าในเวลาที่เหมาะสม
 • คิดค้น พัฒนา สร้างสรรนวัตกรรม ใหม่ๆ รวมถึงการนำซีเคียวริตี้ต่างๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจุบันและจะเกิดขึ้นในอนาคต
 • เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำกับลูกค้า ฝ่ายขาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และเทคนิคต่างๆ

Qualifications:

 • สัญชาติไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์เคมี หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานด้านวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ไม่น้อยกว่า 8 ปี
 • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพิมพ์ กระบวนการผลิต ความสามารถและข้อจำกัดของเครื่องจักรในการผลิตบรรจุภัณฑ์
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ รวมถึงขนาด มาตรฐาน ราคา เวลาในการผลิต/นำเข้า
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานคุณภาพและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ CWA, BRC, Halal, ISO12647, ISO9001, ISO140001

 

For interested candidate, please submit your updated CV with full details of working experience, stating present and expected salary together with recent photo by click "Apply Now"

All applications would be treated with the strictest confidentiality.

Chanwanich Group

Silom (Head office): Kongboonma Building, 699 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500

Phrapradaeng: Suksawad Rd., Pakklong Bang pla kot, Phrasamutchedi, Samutprakarn

Sinsakhon: Sinsakhon Printing City & Industrial Estate, Samutsakhon

 

www.suksawad.com  

Find us on Line application: “@chanwanich”


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Chanwanich Group: Business Unit of Flexible Packaging
Suksawad Converting Center Co, Ltd. is a company of Chan Wanich group which is the longest-established security printer in Thailand since 1921 with over 90 years of successful printing experiences from generation to generation. Our successful story in security printing, including the services for government, financial institutions, has been expanded and the revolution has been created and the industry has been transformed in many areas. We are continuing to expand and create new products and services every years, whilst remaining true to our founding principles of security solution that has kept our clients the leading position in their market.     https://www.youtube.com/watch?v=1ayeMKRgkcI

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที