งาน วิทยาศาสตร์ ห้องทดลอง วิจัยและพัฒนา ใน สมุทรสาคร 13 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
16 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: SK-2235
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้จัดการแผนก/ผู้จัดการฝ่าย วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • ส่งเสริมงานวิชาการและค้นคว้าด้านการพัฒนาผลิตภัฑ์อาหารสัตว์
 • ร่วมงานเพื่อพัฒนาวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ กับทีมแต่ละฝ่าย เช่น PIT  Team, ฝ่ายสูตรอาหาร, ฝ่ายวิชาการ และอื่นๆ
 • จัดทำโครงการและงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประมง หรือสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะด้านการใช้ Microsoft office ในระดับดี
 • หากมีประสบการทำงานหรืองานวิจัยด้านวิจัยและพัฒนาด้านอาหารสัตว์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ระบุสวัสดิการตามตำแหน่งงาน

 • เครื่องแบบพนักงาน (เสื้อฟอร์ม) 5 ตัว
 • ประกันการทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงหรือเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงาน
 • ประกันสังคม
 • หอพัก
 • ห้องสมุด
 • ห้องฟิสเนตออกกำลังกาย
 • การปรับค่าจ้างประจำปี(ต้องเริ่มงานก่อนวันที่ 1 พ.ค. ของทุกปี)
 • โบนัสตามผลประกอบการ(ต้องเริ่มงานก่อนวันที่ 1 พ.ค. ของทุกปี)
 • อื่นๆ  ตามระเบียบของบริษัทฯ

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร

กลุ่มบริษัทอินเทคค์

77/12 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ตำบลนาโคก 
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร 034-886-132-156 ต่อ 1062-1064 
โทรสาร 034-851-132
Website: www.inteqcgroup.com

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  หัวหน้างาน
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาโท
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจการผลิตทั่วไป
 • สถานที่ทำงาน:
  สมุทรสาคร, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

  INTEQC Group  was established in 1999 to manufacture and market shrimp feed. With a solid, high-profile reputation based on experience, know-how and a technical capability, the company's main shrimp feed products: INTEQC ,NEO , WAVE ,DIAMOND, FRESH and STARTEQC. In 2007  , the new feed plant was built , to produce and market fish and swine feeds, under the brands , FISH FIRST and PERFEQC.   Company web-site   http://www.inteqcgroup.com  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที