งาน วิศวกรรม ใน สมุทรสาคร 23 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

11 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: SK-3227
ELECTRICAL AND INSTRUMENT ENGINEER/วิศวกรไฟฟ้า และเครื่องมือวัด
JOB DESCRIPTION:
  • Instrument & Automation Systems Design and PLC programming  for industrial processes
  • Prepare Instrument Datasheets, Instrument Cable Schedule, Instrument list, Wiring Diagram, Logic Diagrams, etc.
  • Participate in the test run
REQUIREMENTS: 
  • Bachelor’s Degree in Instrument or Electrical Engineering
  • At least 5 years experiences in Instrument and Electrical Maintenance
  • Familiar to programming for PLC, Instrument and Electrical Equipments
  • Proficiency in AUTOCAD
  • Good verbal/written communication skills required.

SALARY:  Negotiable

WORKING LOCATION: Omnoi, Samutsakorn


รายละเอียดงาน:

Reliance Tech - Service Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที