งาน อีคอมเมิร์ซ ใน สมุทรสาคร 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

02 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: SK-3100
Digital Marketing

Job description: 

 • Design and oversee all aspects of our digital marketing department. 
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Plan and manage our social media platforms including Facebook, Instagram, [email protected]
 • Monitoring the ongoing status of projects and communicating with clients to keep all projects running in an efficient manner. 
 • Prepare accurate reports on our marketing campaign’s overall performance. 
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Coordinate with advertising and media experts to improve marketing results. 
 • Work closely and support the sales team
 • Identify the latest trends and technologies affecting our industry. 
 • Oversee and manage all contests and other digital projects.

Requirements: 

 • Bachelors / Master’s Degree in Digital/ Social Media Management. 
 • A minimum of 2-3 years’ experience in charge of digital/ social media marketing department. 
 • Highly creative with excellent analytical abilities. 
 • Outstanding communication and interpersonal skills. 
 • Attitude can do and respect others.
 • Knowledge in E-commerce would be a plus.

Working Monday – Friday at Samutsakorn area


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ

Wilsonart (Thailand) Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที