กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

06 กันยายน 2562
รหัสงาน: SK-2047
Production Section Lead/เภสัชกร(ฝ่ายผลิต)

รายละเอียดของงาน

รับผิดชอบในการผลิตยารูปแบบของเหลว และกึ่งแข็งยกเว้นยาธาตุ เช่น Luquid, Ointment, Cream เป็นต้น ดูแลสถานที่เครื่องมือ ควบคุมการผลิต และกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด รวมทั้งการพัฒนากระบวนการผลิตและการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา (R&D) ควบคุมการเบิกจ่ายวัตถุดิบ เช่น การชั่งยา เป็นต้น

• ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน   วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 7.30 น. - 17.30 น.

 

การผลิต

 • ควบคุมการผลิตยารูปแบบ Liquid, Semi-Solid ให้มีคุณภาพตามที่กำหนด
 • ควบคุม ดูแลสถานที่ เครื่องมือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด เช่น GMP, PIC/S, ISO เป็นต้น
 • ควบคุมและวางแผนการผลิตยาต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามกำหนด
 • รับการตรวจประเมินจากเจ้าหน้าที่ภายนอก และสามารถผ่านการตรวจประเมินครั้งนั้น ๆ
 • ควบคุมการแจกจ่ายวัตถุดิบในการผลิตยา เช่นการชั่งยา การจัดเก็บวัตถุดิบที่ชั่งแล้ว การแจกจ่ายวัตถดิบ

 

การพัฒนากระบวนการผลิต

 • คิดค้นพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ตลอดเวลา

 

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีวามคงตัวที่ดี

 

สวัสดิการ

 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าที่พัก
 • ค่าโทรศัพท์
 • เสื้อฟอร์มบริษัท ฯ
 • ยาสวัสดิการ
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • เงินช่วยเหลืองานศพ กรณี บิดา, มารดา, สามี, ภรรยา เสียชีวิต และกรณีพนักงานเสียชีวิต

 

สถานที่ปฏิบัตงาน

       • นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร  ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร 

 

อัตรา :      • 1 อัตรา                                           

เงินเดือน : • ตามโครงสร้างบริษัท ฯ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป  (สาขาเภสัชศาสตร์) 
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ในด้านการผลิตโรงงานอาหาร/ยา
 • มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ, Computer
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน GMP เกี่ยวกับอาหาร และยา
 • สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี, มีความเป็นผู้นำสูง
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความเป็นผู้นำ/กล้าตัดสินใจ
 • สามารถทำงานนอกเวลาได้

 

สำหรับตำแหน่งงานนี้ หากสนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

บริษัท บอส ฟาร์มาแคร์ จำกัด

30/112  ม.1 ถ.เจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

 • โทร 02-105-4347-8 ,034-440-610
 • 097-048-6342  (คุณวรากรณ์ เพ็ชรดี) 

รายละเอียดงาน:

Boss Pharmacare Co., Ltd.
URGENTLY REQUIRED !!! บริษัท  บอส ฟาร์มาแคร์  จำกัด   หนึ่งในบริษัทผู้นำการผลิตและจำหน่ายยาในประเทศไทย   ด้วยความเป็นมาที่ยาวนาน   เริ่มตั้งแต่   พ .ศ. 2485 บริษัทฯ   ได้รับใช้ประชาชนชาวไทยด้วยผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพ มาเป็นเวลาช้านาน   โดยเฉพาะ   ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบิน   และ   เฮโม -วิต   ยาบำรุงเม็ดสีแดง   เป็นสินค้าคุณภาพที่อยู่คู่คนไทยมาเป็นเวลากว่า   50 ปีแล้ว   นอกจากนี้   บริษัทฯ   ยังเป็นผู้ผลิต ยาแผนปัจจุบันอื่นๆ   ครอบคลุมถึงแคปซูล   ยาเม็ด   ยาน้ำ   ยาครีมและขี้ผึ้งอีกด้วย หากเพื่อนๆ   สนใจ มาร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพกับเรา   Boss Pharmacare Co., Ltd. established in 1942, is one of the market leaders in the pharmaceutical business. It currently manufactures more than 100 different items in finished pharmaceutical products sold to the general public through drugstores, doctor clinics, and hospitals throughout the country as well as to neighboring countries. FLYING RABBIT, TD, and BEMED are the three company’s major trademarks. Please join us to make quality product, for long-lasting acceptance by consumers.  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที