งาน Production ใน สมุทรสาคร 11 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

15 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: SK-2241
Production Supervisor (Paper Converting) ประจำโรงงานสินสาคร

ผู้บังคับบัญชา: Production Manager

ผู้ใต้บังคับบัญชา: จนท.ควบคุมงาน จนท.ประจำเครื่องตัด/เครื่องกรอ/เครื่องพิมพ์ม้วน พนักงานปฏิบัติการฝ่ายผลิต ช่างเครื่อง ฯลฯ (รวมพนักงานประจำ 80+ คน)

สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมสินสาคร

วันเวลาทำงานปกติ:

 • ช่วงทดลองงาน ทำงานวันจันทร์ – เสาร์
 • หลังผ่านทดลองงาน ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์ (เดือนละ 1-2 เสาร์)

 

ความรับผิดชอบ:

 • ควบคุมกระบวนการผลิตของสายการผลิตแปรรูปกระดาษ (ปฏิบัติงานภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO9001, ISO14001, BRC, GMP, HACCP, FSC, PEFC)
 • ตรวจสอบตารางการผลิต ติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่ายผลิต พร้อมทั้งประสานงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
 • ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • ควบคุมดูแลระบบมาตรฐานคุณภาพของแผนก จัดทำคู่มือระเบียบปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติงาน ฯลฯ
 • บริหารจัดการกำลังคนในแต่ละวันให้สอดคล้องกับแผนการผลิตประจำวัน ทั้งแผนการผลิตในกะกลางวัน-กลางคืน
 • สัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานปฏิบัติการฝ่ายผลิต
 • จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติ:

 • สัญชาติไทย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วิศวกรรมเคมี วิทยาศาสตร์เคมี วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานผลิตและผ่านงานในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • พิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมแปรรูปกระดาษ บรรจุภัณฑ์ หรือสิ่งพิมพ์
 • มีภาวะผู้นำสูง สามารถบริหารทีมได้ มีทักษะในการให้คำปรึกษา
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้

 

For interested candidate, please submit your updated CV with full details of working experience, stating present and expected salary together with recent photo by click "Apply Now"

All applications would be treated with the strictest confidentiality.

 Chanwanich Group

Silom (Head office): Kongboonma Building, 699 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500

Phrapradaeng: Suksawad Rd., Pakklong Bang pla kot, Phrasamutchedi, Samutprakarn

Sinsakhon: Sinsakhon Printing City & Industrial Estate, Samutsakhon

Tel. (02) 635-3333 Ext.2404 (Pimpravee)

www.suksawad.com

Find us on Line application: “@chanwanich”


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Business Unit of Paper Converting
บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด  เป็นบริษัทในกลุ่มจันวาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง ที่ดำเนินธุรกิจ มาเป็นเวลานานที่สุดในประเทศไทย โดยเปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2464 ด้วยความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่น บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สถาบันการเงิน องค์กรธุรกิจ และอุตสาหกรรม    บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 โดยเป็นผู้ผลิตกระดาษ Slip Atm ใบเสร็จรับเงิน และจัดจำหน่าย และ ให้บริการตัด – กรอ กระดาษที่ใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์และแพคเก็จจิ้ง รายใหญ่ และได้รับการรับรองมาตรฐานกระดาษ FSC ตามมาตรฐานสากล  โดยทั้งนี้ เราได้มีการดำเนินการเพื่อขยายและสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ โดยทางบริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิต บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนแบบลามิเนตด้วยมาตรฐานคุณภาพที่ได้รับการรับรองจาก  BRC .ISO 9001, GMP และ HACCP บริษัทฯสามารถผลิต และส่งมอบบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ปลอดภัย มีคุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมยาและ อาหาร เครื่องดื่ม พร้อมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด      https://www.youtube.com/watch?v=1ayeMKRgkcI
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที