งาน ขาย บริการลูกค้า พัฒนาธุรกิจ ใน สมุทรสาคร 31 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
12 กันยายน 2562
รหัสงาน: SK-2081
Relationship Manager - Small SME (East)/ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ

Relationship Manager -Small SME (East)/ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ (ภาคตะวันออก)

(ชลบุรี , พัทยา , ระยอง , ฉะเชิงเทรา , เทพารักษ์)

ลักษณะงาน / Job Scope:

 • พัฒนาธุรกิจ สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเอสเอ็มอี เพื่อบริหารความสัมพันธ์ในการขาย และให้บริการสินเชื่อเอสเอ็มอี
 • ทำความเข้าใจธุรกิจและความต้องการของลูกค้า ทั้งลูกค้าปัจจุบันและสร้างฐานลูกค้าใหม่ และเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ได้ตรงความต้องการและความเหมาะสมของลูกค้า
 • ติดตามและออกเยี่ยมพบปะลูกค้าเพื่อขายสินเชื่อ และพัฒนาความสัมพันธ์ในการบริหารสินเชื่อเอสเอ็มอี
 • วิเคราะห์สินเชื่อเอสเอ็มอี, เขียน write up case สินเชื่อให้อยู่ในเกณฑ์ด้านบริหารความเสี่ยงสินเชื่อและนโยบายผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

 คุณสมบัติ / Qualifications:

 • วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การตลาด การเงิน การธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ทางด้านการขาย,Telesale, การตลาด, การวิเคราะห์สินเชื่อ หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ในธุรกิจธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ เช่น สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น
 • สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลิกภาพที่ดี และชอบความท้าทายในงานขาย

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

TMB Bank Public Company Limited
https://www.tmbbank.com/home
  At TMB , we are committed to Make THE Difference in the Thai banking sector.  By empowering our employees to always challenge and improve upon the status quo in everything we do, TMB is in turn able to deliver value to all our stakeholders: our customers, our shareholders, our community and, of course, our employees themselves. For the past five years, TMB has relentlessly transformed into a solid financial institution backed by five consecutive years of earnings growth and we are aggressively approaching the next chapter to do even better. To succeed, we start from our employees to help build and sustain a strong corporate culture where all of us pull in the same direction to optimise the customer experience end-to-end.    TMB is looking for employees who are game changers: people who are passionate about shifting the paradigm and can Make THE Difference in everything we do.  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที