งาน ขาย บริการลูกค้า พัฒนาธุรกิจ ใน สมุทรสาคร 31 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
12 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: SK-2461
Account Executive (AE)/เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า

ลักษณะงาน

 • มีความรู้ความเข้าใจในสินค้าและบริการแต่ละตัวของบริษัท
 • นำเสนอสินค้าของบริษัท ไอเดียต่างๆ ของบริษัทที่ได้คิดขึ้นมา และรับ Brief กับลูกค้าโยตรง
 • ทำหน้าที่ Brief หรือสรุปไอเดีย และความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทให้กับฝ่ายต่างๆ ในบริษัท
 • นำ Brief ที่ได้จากลูกค้า มานำเสนองานให้กับฝ่ายงาน หรือพนักงานในบริษัทที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ
 • ช่วยเหลือให้คำแนะนำ ตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อนนำเสนอลูกค้า
 • ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อม ประสานงานระหว่างลูกค้าของบริษัท และลูกค้าที่ม่ใช้บริการกับทางบริษัท
 • ติดต่อกับหน่วยงานหรือองค์กรที่กำลังต้องการสินค้า โดยเข้าพบเจรจากับผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจและสามารถอนุมัติงานชิ้นนั้นได้
 • ควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่าย เป็นตัวกลางเจรจาและแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างลูกค้าและทีมฝ่ายผลิตในบริษัท เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ทั้วสองฝ่าย
 • เข้าพบพูดคุยกับลูกค้า สื่อสารและเจรจากับลูกค้า และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • รักษาฐานลูกค้าเก่า และเปิดฐานลูกค้าใหม่เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าในแต่ละไตรมาส

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง  อายุ 25 -  35 ปี
 • ปริญญาตรี- ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน AE , Sale , Marketing , หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับตำแหน่งอื่นๆ และหน่วยงานอื่นๆ ได้ดี
 • มีความตรงต่อเวลา รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กล้าแสดงออก
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word , Excel , Power point  ได้เป็นอย่างดี  

  

http://www.srpegroup.co.th/


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

S.R PE GROUP CO., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที