งาน บริการเฉพาะทาง ใน สมุทรสาคร 2 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

12 กันยายน 2562
รหัสงาน: SK-2083
เจ้าหน้าที่สถิติ 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามที่ตกลง

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

  • รวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการทำงาน
  • ทำความเข้าใจกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ และเก็บความต้องการด้านข้อมูลและนำเสนอ
  • วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและผลลัพธ์ พร้อมปัจจัย สาเหตุที่เกี่ยวข้อง
  • วิเคราะห์ข้อมูล คาดการณ์สถานการณ์แนวโน้ม ให้กับผู้บังคับบัญชาและสรุปรายงานต่าง ๆ

คุณสมบัติ

  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ  22-30  ปี
  • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สถิติ,  สถิติประยุกต์, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้ Excel (ขั้น advance),  Power BI ได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

รายละเอียดงาน:

Thai Packaging Industry Public Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที