กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

02 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: SK-2416
Human Resource Information System (HRIS) - Specialist / Officer

ความรับผิดชอบ

 • ดูแลระบบสารสนเทศหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์  Human Resources Information System (HRIS)  ได้แก่
 • ติดตามดูแลให้การทำงานของระบบทำงานได้ด้วยดี ใช้งานระบบ ประสานงานกับแผนกต่างๆที่ใช้งานระบบ HRIS
 • แก้ปัญหาระบบในกรณีที่มีการติดขัด พัฒนากระบวนการและแบบฟอร์มของระบบให้ใช้งานได้เต็มที่ 
 • พัฒนาเว็บไซท์

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศสำหรับงานทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) เช่น SAP/Prosoft/Peoplesoft
 • สามารถใช้งานฐานข้อมูล  และพัฒนาเว็บไซท์ได้
 • มี Service mind ที่ดี

ระบุสวัสดิการตามตำแหน่งงาน

 • เครื่องแบบพนักงาน (เสื้อฟอร์ม) 5 ตัว
 • ประกันการทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงหรือเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงาน
 • ประกันสังคม
 • หอพัก
 • ห้องสมุด
 • ห้องฟิสเนตออกกำลังกาย
 • การปรับค่าจ้างประจำปี(ต้องเริ่มงานก่อนวันที่ 1 พ.ค. ของทุกปี)
 • โบนัสตามผลประกอบการ(ต้องเริ่มงานก่อนวันที่ 1 พ.ค. ของทุกปี)
 • อื่นๆ  ตามระเบียบของบริษัทฯ

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

  INTEQC Group  was established in 1999 to manufacture and market shrimp feed. With a solid, high-profile reputation based on experience, know-how and a technical capability, the company's main shrimp feed products: INTEQC ,NEO , WAVE ,DIAMOND, FRESH and STARTEQC. In 2007  , the new feed plant was built , to produce and market fish and swine feeds, under the brands , FISH FIRST and PERFEQC.   Company web-site   http://www.inteqcgroup.com  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที