งาน Medical ใน สมุทรสาคร 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

26 กันยายน 2562
รหัสงาน: SK-2147
Process Engineer - Medical Manufacturer

Location: Muang, Samut Sakhon

Salary: 40,000 – 50,000 THB/Month

Job Responsibilities:

 • Containing and maintaining the production process following the company’s standardization.
 • Improving the production process to achieve maximum efficiency.
 • Monitoring production capacity.
 • Controlling the standards of equipment and spare parts used on the production line to ensure continuous output.
 • Conducting improvement and cost-saving activities for manufacturing.

Qualifications:

 • Male, aged 30-35 years old, Thai nationality.
 • Bachelor Degree or higher in an Engineering field.
 • At least 3 years of experience in a manufacturing environment and process engineering roles is a must.
 • Good knowledge in ultrasonics or PLC control is an advantage.
 • Good English communication skills are a must.
 • Good teamwork skills. 

รายละเอียดงาน:

PRTR Recruitment & Outsourcing
https://www.prtr.com/
Since PRTR’s establishment in Thailand in 1990, we have been a part of a roller coaster ride called Thailand's economy. We have witnessed the highs of the property boom, the collapse of the currency, the pain Thailand suffered facing up to the stringent demands of the IMF, the demise of the American mortgage market, Thailand’s ongoing political power struggle and the recent devastating floods. We are now playing our part in Thailand's future, which will see a steady annual growth, improved health and welfare services, a decrease in poverty, an increasing domestic demand from a growing middle class and a business environment that dictates transparency and increased honesty.   We currently have 5 offices in Bangkok and 2 offices in the Eastern Seaboard of Thailand employing a total of 232 staff with a further 41 staff supporting our client partners at their locations in Thailand. Our plan is for PRTR to become Thailand’s most successful recruitment, staff outsourcing and business process outsourcing services group of companies.  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที