กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

02 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: SK-3189
EVP / VP - Technology Engineering Innovation Center (TIC)/ผู้อำนวยการสายงานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

Job Details : 

มีประสบการด้านออกแบบ ควบคุมและบริหารโครงการการลงทุน ทีมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทไม่ตำกว่า 10 โครงการ (Manage for Project more than 100 million  bath of Project Value) เช่น 

1. Enterprise Management Project for PMO Preject.

2. Change Management Project.

3.New System Development Project. 

4. Specialized Business Project.

5. Value Activity Development Project.

6. Risk and production cost reduction Project.

7.Knowledge both domestic and global business. 

8.Project management both domestic and global  project.

 

Quatlification :

1. Age 45 years old above

2. Bachelor Degree or Higher in Engineering or Related Flied

3. At least 15 years of experience in  Engineering /Project Engineering

 Benefit  :

 • Bonus
 • Accommodation provided
 • Uniforms
 • Shuttle bus
 • Annual Checkup
 • Funeral Allowance
 • Annual tuition fee for children
 • New year party
 • Travel Allowance
 • Fitness
 • Company trip

 

INTEQC Group

 77/12 Moo 2 Rama II Rd., Nakhok, Muang Samut Sakhon

 Samut Sakhon, 74000 THAILAND 

Tel. +66 3488 6148/56 Ext. 1062 Fax:+66 3485 1132 

Website : www.inteqcgroup.com

 


รายละเอียดงาน:

  INTEQC Group  was established in 1999 to manufacture and market shrimp feed. With a solid, high-profile reputation based on experience, know-how and a technical capability, the company's main shrimp feed products: INTEQC ,NEO , WAVE ,DIAMOND, FRESH and STARTEQC. In 2007  , the new feed plant was built , to produce and market fish and swine feeds, under the brands , FISH FIRST and PERFEQC.   Company web-site   http://www.inteqcgroup.com  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที