งาน Technology ใน สมุทรสาคร 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

16 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: SK-2233
Specialist - Information Technology Business Application Development (ITBAP)

Responsibilities:

1.Develop and maintenance of excellent quality software to support business requirements.

2.Work with IT application team and business user for requirement elicitation, software development, software testing, system integrationand UAT.

3. Compose system design documents such as database diagram, user manual and etc

4. Cooperate with other teams such as infrastructure team to work with their backend systems.

5. Lead team as Lead developer, Business Analyst or Project Manager subject to assignment.

6. Provide technical consultancy service to team.

7. Support and maintenance existing company applications as 2nd -tier maintainer, also cooperate with 3rd -tier maintainer.

8. Regular report project progress to ICT manager

 

Qualifications:

1. Bachelor 's Degree or higher in Computer Engineering, Computer Science,  Information Technology or other related fields.

2. Proficient knowledge both of back-end and font-end programming.

3. Excellent understand in software development life cycle.

4. Require experiences more than 5 years as Full Stack Developer, Business Analyst or System Analyst

5. Require computer language skills in C#.NET, VB.NET, VB6HTML,  CSS  and   Javascr ipt, PHP, WordPress

6. Prefer computer language skills in J2EE, JSP,Java Servlet, Shell Script, PL/SQL, OOP, Angular, React, JQuery, AJAX, Bootstrap, Python, Ruby, MEAN stack, Laravel, Yii framework.

7. Require OS & Database skills such as Window, Unix, Linux, MySQL, SQL Command. 

8. Require reporting Tool skills such as Tableau, Crystal Report, PowerBI.

9. Require experience in Agile, Kanban or Scrum.

10. Require experience in office workflow application and document management system such as Joget, K2, SharePoint, Alfresco.

11. Prefer experience in ERP, E-Commerce B2B, B2C

12. Have knowledge about MVC framework, Docker, Kubernetes,Version control, UX/UI design, Responsive design,Micro Services.

13. Eager to learn for new technologies.

14. Able to work under time constraints and pressure.

15. Proactive, self-motivated, eager to learn for new things, systematic thinking, fast learner and willing to contribute and work as a team.

16. Strong project management and interpersonal skill.

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  หัวหน้างาน
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  5 ปี
 • ประเภทงาน:
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจการผลิตทั่วไป
 • สถานที่ทำงาน:
  สมุทรสาคร, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

  INTEQC Group  was established in 1999 to manufacture and market shrimp feed. With a solid, high-profile reputation based on experience, know-how and a technical capability, the company's main shrimp feed products: INTEQC ,NEO , WAVE ,DIAMOND, FRESH and STARTEQC. In 2007  , the new feed plant was built , to produce and market fish and swine feeds, under the brands , FISH FIRST and PERFEQC.   Company web-site   http://www.inteqcgroup.com  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที