Auto/Automotive Jobs 157 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs

Similar searches

Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
09 December 2019
Job ID: BK-164866
Auto Dialer Administration – Collection (Sr.Officer – AM)

รับผิดชอบดูแลงานประจำวันของระบบการโทรออกแบบอัตโนมัติ (Auto Dialer) บริหารจัดการ การคาดการณ์ การดูภาพรวม หรือการทำ manual call เพื่อควบคุมการโทรออก (Outbound Calls) ไปยังกลุ่มลูกค้า   รวมถึงการทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารนำไปใช้กำหนดกลยุทธ์ในการทำงานในภาพรวม และทำหน้าที่ในการออกแบบแคมเปญโทรสำหรับแต่ละกลุ่มลูกค้า

หน้าที่ความรับผิดชอบ :-

 • วางแผนและกำหนดเรื่อง Parameter ต่างๆ ในการควบคุมการโทรออกให้เหมาะสมตามกลยุทธ์และสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและผลสูงสุด
 • ควบคุม/ ดูแล การสร้าง Campaign ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ และการกรองเงื่อนไขตามกลยุทธ์ และการจัดทำรายงานสรุปผลประจำวัน
 • ให้คำแนะนำการทำกลยุทธ์ใหม่ หรือวิธีการแก้ไข ปรับปรุงกลยุทธ์เดิม ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • กระทบยอดเรื่องความถูกต้องของข้อมูล จากการ Upload / Download ข้อมูลเข้าระบบ Auto Dialer
 • จัดทำข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผลจากระบบ Auto Dialer และนำเสนอกับผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สนับสนุนให้ความร่วมมือ รวมถึงการทดสอบระบบของโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติ:-

 • ปริญญาตรี – โท สาขา บริหารธุรกิจ, สถิติ, คณิตศาสตร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ  การเงิน การธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านการติดตามทวงหนี้ทางโทรศัพท์
 • มีความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านการติดตามทวงถามหนี้ หรือการดูแลระบบ Auto Dialer อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน และระบบการติดตามหนี้ Auto Dialer หากมีประสบการณ์การใช้ระบบ Aspect  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้อย่างดีเยี่ยม
 • มีความสุขุม ละเอียด รอบคอบ สามารถตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลที่ทำงาน และเพื่อนพนักงาน เพื่อให้สามารถทำงานได้สำเร็จ

สนใจส่งข้อมูลประวัติการทำงานได้ที่

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์เอ ชั้น 7 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิรินภา 02-495-3463

Website http://www.kiatnakin.co.th

ธนาคารจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศเท่านั้น

Apply Now

Job Details:
 • Employment Type:
  Full Time, Permanent
 • Career Level:
  Entry Level
 • Required Qualification:
  Degree
 • Required Experience:
  2 years
 • Job Functions:
 • Company Industry:
  Financial Services
 • Location:
  Wattana, Bangkok, Thailand
 • Salary:
  Salary negotiable

Kiatnakin Bank Public Company Limited
http://kiatnakin.co.th/
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจพาณิชย์ให้บริการด้านการเงินและการลงทุน โดยมุ่งเน้นการทำธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยครอบคลุมการบริการเงินฝาก ธนบดีธนกิจ ธุรกิจเช่าซื้อ และสินเชื่อธุรกิจเฉพาะกลุ่ม และด้วยการร่วมกิจการกับ บมจ.ทุนภัทร ภายใต้ชื่อ ‘กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร’ ทำให้ธนาคารมีความสามารถในการ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายครบวงจร ตอบสนองทุกความต้องการครอบคลุมทุกธุรกิจกับลูกค้าทุกประเภท ทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าสถาบัน ทั้งในส่วนของลูกค้าธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจตลาดทุน นอกจากนี้ ในปัจจุบันสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการของธนาคารเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว ซึ่งทำให้ธนาคารมีความพร้อมในการเติบโตในอนาคต เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน กำลังมองหาบุคคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี มุ่งมั่นสร้างความสำเร็จในอาชีพ พร้อมร่วมเติบโตอย่างมั่นคงไปกับเรา Kiatnakin Bank Public Company Limited (KKB) is an emerging commercial bank which provides financial and investment services based on our specialization. Service domain covers retail deposit and lending, Wealth Management, Hire Purchase and Focused-segment Commercial Lending. Through merging with Phatra Capital Public Company Limited, Kiatnakin Phatra Financial Group has been formed, which helps enhance and broaden KKB’s products and services. At present, KKB has been serving needs of all types of customers: Individual, Corporate and Institutional clients. Current assets under management has been doubled and become growth platforms for KKP’s future expansion. To support our growth strategy, our Bank is looking for the high caliber talents; who demonstrate knowledge and competency, creativities, team-orientation, and strong aspiration for professional successes, to join us in the path for future growth.

Is this your company? Claim it now!