งาน Auto/Automotive 81 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

28 ตุลาคม 2563
รหัสงาน: CH-18270
Purchasing Manager for Automotive Business
Our client is a global automotive manufacturing company based in Chonburi.

Responsibilities:
  • Being responsible for strategic sourcing in terms of new competitive suppliers.
  • Evaluating supplier performance and develop supplier quality, cost, and delivery improvement.
  • Performing the localization and cost reduction activity.
  • Supporting the supply chain management planning process and reporting.
Qualifications:
  • Bachelor’s Degree or higher in Engineering, Supply Chain Management, or relevant.
  • Min. 5 years of working experience in purchasing and/or supply chain management in the automotive industry.
  • Experience in sourcing and supplier development.
  • Knowledge of FMEA, IATF16949, and ISO9001.
  • High level of negotiation skills, strategic purchasing, project management.
  • Very good English communication skills.
Our client offers a competitive basic salary, housing allowance, provident fund, group insurance, and variable bonus, and a five-day working week.

Reference Code: PM1211028

รายละเอียดงาน:

PRTR Recruitment and Outsourcing (Eastern Seaboard) Co., Ltd.
https://www.prtr.com/
Our client is a leading global manufacturer of automotive parts.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที