กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
12 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: SK-3134
Service Management

Job Description:

 • กำหนดแผนงานเพื่อบริหารจัดการงานขายสัญญาบริการ งานซ่อม งาน Overhaul, Refurbish ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 • จัดทำกลยุทธ์เพื่อนำเสนอผู้บริหารอนุมัติและดำเนินการร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารจัดการงานบริการทั้งหมด ให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน กลยุทธ์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานพร้อมรายงานให้ผู้บริหารรับทราบเป็นประจำสม่ำเสมอ
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการและให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
 • บริหารงานบริการโดยใช้โปรแกรมและโทคโนโลยี ภายใต้ระบบ ISO ของบริษัท และคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน
 • จัดทำแผนการตลาดขยายตลาดการเพิ่มยอดขายการส่งเสริมการขายและเรื่องอื่นๆตามที่บริษัทจะกำหนดเป็นคราวๆไป

Job requirements

 • Strong in services management, if have knowledge of Hoist & Crane or Automotive will be advantage, but not a must
 • Engineering background in Electrical/Electronic/Mechanical is preferred
 • Have service mindset with ability to work with objective
 • Good listening and communication to the team and customer to solve the problem
 • Strategic thinking and capable to define action plan with implementation
 • Can communicate in English and work with foreigner for any service projects assigned by Director

 

 ติดต่อสมัครงาน 

บริษัท ลี แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

126  หมู่ 6 ซ.วัดศรีวารีน้อย-ลาดกระบัง ถ.บางนา-ตราด กม.18  ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 Tel : 02327-9300  Fax : 02327-9312

Website : http://www.leemachinery.com

 

     

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ

Lee Machinery (Thailand) Co., Ltd
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที