งาน ที่ปรึกษาการเงินลูกค้าองค์กร 140 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

29 ตุลาคม 2563
รหัสงาน: BK-256983
Finance Officer / พนักงานการเงิน

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเพื่อจัดเตรียมใบสำคัญจ่าย ออกเช็คและภาษีหัก ณ ที่จ่าย(ถ้ามี)
 • จ่ายเช็ค ,ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ,ติดต่อประสานงานเรื่องการจ่ายเงิน , จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
 • จัดเตรียมรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • จัดทำรายงานสถานะเงินสดประจำวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจำวัน และประมาณการสถานะเงินสด เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • จัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • ติดต่อประสานงาน, สนับสนุน หรือปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน – ภายนอก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • เพศหญิง, อายุ 24 – 30 ปี,  วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้น
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบในการทำงาน
Interested applicants, please submit your resume stating your present and recent photo to:

Grande Asset Hotels and Property Public Company Limited
.
32fl. Exchange Tower 388 Sukhumvit Road., Klongtoey, Bangkok 10110 or by mail to Apply Now   Please note that only short listed candidates will be contacted.
All applications will be treated in strict confidentiality.

Disclaimer

Detailed, specific objectives for the role are determined on an on-going basis. Broad areas of responsibility, and tasks generally performed by this role, are outlined above. This list is not exhaustive and the detail and scope of this Job Description may be altered from time to time to take account of changing company needs. You will be consulted in this event.

Grande Asset Hotels and Property Public Company Limited. 32fl. Exchange Tower 388 Sukhumvit Road., Klongtoey, Bangkok 10110 Tel. 02 2049932 Fax : 02 2049999

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  1 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจที่ปรึกษาทางอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการบริหารอสังหาริมทรัพย์
 • สถานที่ทำงาน:
  คลองเตย, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Grande Asset Hotels And Property Public Co., Ltd.
Grande Asset Hotels and Property Public Company Limited was previously known as Grande Asset Development Public Company Limited. The company operates its business in two business segments: Hotel & Selected Real Estate Development. The company was first listed on the Stock Exchange of Thailand in 2004 under Tourism & Leisure Sector.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที