งาน ที่ปรึกษาการเงินลูกค้าองค์กร 115 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

13 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: BK-149657
Finance Officer - Liquidity

Location: SM Tower Building, BTS Sanampao

 

Job Purpose:

 • เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการดูแลสภาพคล่องระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียนต่างๆ เพื่อสนับสนุนความต้องการใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทหลักๆ ในประเทศไทยทั้งหมด (TU /TUM / SCC / TFM / PPC / OKF /TUO / TNFC / เจ้าพระยาห้องเย็น และ ทักษิณสมุทร)  ทั้งนี้ เนื่องจากโรงงานต่างๆ ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อวัตถุดิบและปัจจัยการผลิต ในขณะที่ต้องใช้เวลาในการผลิต การจัดส่ง และ การเรียกเก็บเงินจากลูกค้า ทำให้โรงงานต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนจำนวนมากในการดำเนินการ

 • จัดเตรียมเอกสารการการกู้เงินระยะสั้นให้ถูกต้องครบถ้วนและดำเนินการจ่ายดอกเบี้ยให้ถูกต้องตรงเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

 • จัดเตรียมเอกสารการกู้ยืมเงินระหว่างกันให้ถูกต้องรวมถึงการจ่ายและรับชำระดอกเบี้ยให้เป็นไปตามนโยบายการกู้ยืมเงินระหว่างกัน

 • บริหารเงินสดและสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ

 • ตรวจสอบรายการเดินบัญชี (Statement) ของแต่ละบัญชีให้ถูกต้องตามข้อมูลและแผนงานที่วางไว้ รวมถึงการแก้ปัญหากรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกัน

 

 Key Qualifications:

 • ปริญญาตรีในสาขาบัญชี การเงิน หรือเศรษฐศาตร์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ แต่หากมีประสบการณ์ตรงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้
 • มีพื้นฐานการใช้โปรแกรม Microsoft Office 
 • มีความละเอียด รอบคอบ สามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดี

  

Interested applicants can apply directly by click "Apply Now"

All applications will be treated strictly confidential. We thank all applicants for their interest, however, only those selected for an interview will be contacted.

Contact: Khun Chayanee Duangtakum (Tel. 082-691-5134)


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

THAI UNION GROUP PCL.
http://www.thaiunion.com/en
About Thai Union Group PCL (TU): Thai Union Group PCL is the world’s seafood leader bringing high quality, healthy, tasty and innovative seafood products to customers across the world for almost 40 years. Today, Thai Union is regarded as the world’s largest producer of shelf-stable tuna products with annual sales exceeding THB 125 billion and a global workforce of over 46,000 people who are dedicated to pioneering sustainable, innovative seafood products. The company’s global brand portfolio includes Thai-leading brands Sealect, Fishoม and Bellotta and market-leading international brands such as Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, King Oscar, and Rügen Fisch As a company committed to innovation and globally responsible behaviour, Thai Union is proud to be a member of the United Nations Global Compact, and a founding member of the International Seafood Sustainability Foundation (ISSF). Its work in sustainability has been recognised by its inclusion in the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) Emerging Markets in 2014.  In 2015 Thai Union was listed in the index for the second year in a row with a 67 percent increase in its overall score driven by improved performances across its environmental, economic and social criteria.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที