งาน เงินทุนหลักทรัพย์ 58 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

18 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: BK-157702
Manager, Origination - Capital Markets

 

 • Explore and identify business opportunities for Capital Markets products and services with the clients
 • Structure the transactions and secure the mandates for the Bank
 • Develop market understandings, industry knowledge and their implications to the clients
 • Arrange funds to clients and support on documents, as required
 • Report to Origination Team Head

Qualifications:

 • Bachelor's degree or higher in Banking, Finance, Accounting, Economics or related fields
 • At least 5 years’ working experience in corporate banking, investment banking, financial advisory or any related fields
 • Knowledge in banking products and services specially in corporate finance, project finance, debt capital markets, financial modeling are preferred
 • Highly organized, analytical and strong problem solving skills
 • Possess strong leadership and presentation skills
 • Good command of written and spoken English

Interested candidate, please submit your CV by clicking "APPLY NOW" button


รายละเอียดงาน:

Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)
https://www.scb.co.th/

"Let's start a brighter career future together" Siam Commercial Bank (SCB) provides universal financial solutions to all customer segments with the best in benefits and full social responsibility. We are looking for responsible, enthusiastic, high caliber people with potential to join our team.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที