งาน วิเคราะห์การลงทุน 1,003 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

15 กรกฎาคม 2562
รหัสงาน: BK-110243
Investment Analyst /นักวิเคราะห์การลงทุน (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและการลงทุน)

กรอบการปฏิบัติงาน

 • สรุปรายงานสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ และแนวโน้มการลงทุนรายสัปดาห์
 • จัดทำบทวิเคราะห์การลงทุนและคำขอลงทุน
 • นำเสนอรายชื่อและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่แนะนำรายเดือน
 • นำเสนอกลยุทธ์การลงทุนและสัดส่วนการลงทุนสำหรับลูกค้าตามนโยบายบริษัทฯ พร้อมจัดทำรายงานเพื่อ นำเสนอลูกค้ารายเดือน
 • นำเสนอรายละเอียดและให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนรวมเปิดถูกเสนอขายเป็นครั้งแรก (IPO) และกองทุนรวมอื่น ๆ ตามที่ทาง WA ร้องขอ
 • ออกไปพบปะลูกค้าบ้างเป็นครั้งคราวเมื่อมีการร้องขอ เพื่อให้คำแนะนำเชิงลึกในประเด็นต่าง ๆ 
 • ติดตามแนวทางการขายของ WA และจัดการแนวทางการขายให้เป็นไปตามการแนะนำการลงทุนของบริษัทฯ
 • เขียนคอลัมภ์ "Wealth Creation" ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ รายเดือน
 • ติดตามแก้ปัญหาทีเกิดขึ้นจากการเข้าแนะนำลูกค้าของ WA
 • ให้การสนับสนุนงานวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้ากลุ่ม Wealth Management ของฝ่ายการตลาด
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23- 35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี /โท ด้านการเงินการธนาคาร,เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์การลงทุนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการแสดงออกด้านการเขียน พูดและการนำเสนอข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการวิเคราะห์
 • มีความสามารถในการใช้งาน MS Office และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Advance Life Assurance Public Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที