งาน วิเคราะห์การลงทุน 329 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

19 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: BK-157927
Senior Manager- KPIs & Reporting

KEY RESPONSIBILITIES       :

  • Monitor and summarize KPIs by report to all executives for all formats by weekly, monthly basis.
  • To prepare required reports to the executive such as P&L report, Sales report and etc.
  • Structuring data collection processes for reporting purposes.
  • Work with MIS and Software project managers to implement the next generation of paper and online reporting tools.
  • Track key performance indicators and support of data or analysis reports for executives.

Qualifications:

  • Bachelor's degree or higher in Accounting /Finance / Economic, or related field.
  • Minimum of 5 years’ experience in Budgeting, Managing operation costs, Preparing and analysis  performance reports.
  • Strong analytical skill , initiative , proactive and result – oriented
  • Strong interpersonal , Coordination and Communication Skills
  • Computer Literacy ( MS Word, Excel, and Power Point)

Interested applicants are invited to send updated resume and photo via APPLY NOW

Big C Supercenter Public Company Limited
Recruitment Department 
97/11 6th Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 
Tel:  02-655-0666 ext. 7441(K.Natchalika)
website: www.bigc.co.th


รายละเอียดงาน:

Big C Supercenter Public Co., Ltd.,
ahttps://www.bigc.co.th
Big C Supercenter Public Co., Ltd., is one of the leading retailers in Thailand and Southeast Asia.  We have more than 30,000 employees working in our Headquarters Office in Bangkok (Rajdamri) and in Big C stores throughout Thailand.  As a subsidiary of Berli Jucker Public Co., Ltd., we is a true multi-format retailer: we operate hypermarkets (Big C), supermarkets (Big C Market), convenience stores (Mini Big C) and drugstores (PURE). Moreover, our customers can order directly on Big C Shopping Online. www.bigc.co.th Corporate: www.bigc.co.th Facebook: Big C Careers TH
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที