งาน วิเคราะห์การลงทุน 219 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

01 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: BK-218319
Senior Costing and Budget Manager
Responsibility:
 • Being responsible for the incumbent to provide financial direction and analysis to the plant.
 • Controlling inventories level to be line with global target review, variance, current and standard inventory movement, loss etc., to ensure accuracy and correctness.
 • Handling the overall costing & budget analysis report and proposal of corrective actions.
 • Controlling and being responsible for the compliance, accounting standard IFRS, revenue, BOI, FZ and customer regulation.
 • Controlling systems and procedures.       
 • Coordinating with internal audit to implement recommendation and findings.
 • Liaising with other department and propose ERP utilization improvements.
Qualifications:
 • Bachelor's Degree in Accounting (Cost), CPA or higher with related field.
 • At least 15 years’ experience in cost and budget management with FMCG working experience environment.
 • Statutory account and management account report knowledge are preferable.
 • Excellent analytical, organizational, interpersonal, communication and team-building skills.
 • Skills in analyzing and interpreting financial data.
 • BOI/Free Zone knowledge.
 • Good command of English and experience with BPCS and SAP.
Our client offers a basic salary, car allowance, provident fund, group insurance, fixed and variable bonus and five days working week with a flexible hour.

รายละเอียดงาน:

PRTR Recruitment and Outsourcing (Eastern Seaboard) Co., Ltd.
https://www.prtr.com/
Our client is a leading global manufacturer of automotive parts.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที