งาน ลงทุน 88 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

05 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: BK-219423
Financial Analytics Manager (Fast Track Program)
Responsibilities:  
 • Develop financial models, conduct benchmarking and process analysis to the management, investors and partners 
 • Analyze and assess information related to investment prospects and long-term strategies
 • Requires ability to assess and provide a comparative analysis of public and private company financial statements
 • Nature of work is complex and effective performance is required as work products are used by management in making decisions which impact company stakeholders
Minimum Qualifications:  
 • BS in Finance or Accounting, preferably from top domestic or overseas business schools
 • 3+ years experience in the area of Business Finance, Investment Banking, or Auditing
 • Hands-on experience with DCF, NPV, IRR, and other valuation techniques
 • Strong comfort with MS Excel and PowerPoint
 • Good command of English (interview will be in English)   
Benefits:
 • Attractive salary above industry average
 • Employee saving fund
 • Social security fund
 • Health insurance
 • Annual leaves
 • Multi-cultural environment with great opportunities to learn

Location: Neart BTS Makkasan, MRT Phetchaburi

The Box24 office is located near MRT Petchaburi.  Come by for a coffee or even schedule a company tour by pre-scheduling.Learn more about us at www.box24corp.com    Box24 Co., Ltd. is an Equal Opportunity Employer.  All applicants will be considered for employment without attention to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, veteran or disability status.

รายละเอียดงาน:

Box24 Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที