งาน บริหารความมั่งคั่ง 11 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

27 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: BK-217203
Financial Advisor (EAP : ECG Affiliate Partner)/นักวางแผนการเงินอิสระ

รายละเอียดงาน
• วิเคราะห์สถานะทางการเงิน เพื่อวางแผนการเงิน
• วิเคราะห์เศรษฐกิจ และการลงทุน
• จัดทำแผนการเงินที่สอดคล้องกับเป้าหมายของลูกค้า
• นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเงินของลูกค้าและบรรลุเป้าหมาย
• อัพเดทข้อมูลการลงทุนและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯให้แก่นักลงทุน
• ตรวจสอบและปรับปรุงแผนการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
• เพศชาย/ หญิงอายุ 24-40 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความมุ่งมั่น และกระตือรือร้นในการทำงาน
• มีทักษะการสื่อสารที่ดี และอัธยาศัยดีในการพบปะผู้คน
• มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant License) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร :
• สมัครผ่านเว็บไซต์ https://ecg-research.com/services/eap


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานอิสระ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  หัวหน้างาน
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  1 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจบริการด้านการเงิน
 • สถานที่ทำงาน:
  ห้วยขวาง, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

ECG-Research Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที