งาน บริหารความเสี่ยง 79 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

05 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: BK-219407
Financial Advisor (FA)

Role&responsibilities:

  • Providing needs analysis for clients to determine their expenses, income, insurance coverage, financial objectives, tax status, risk tolerance, or other information needed to develop a financial plan
  • Advising strategies for clients in insurance coverage, investment planning, cash management and other areas to help them reach financial objectives.
  • Reviewing client accounts and plans on a regular basis to understand if life or economic changes, situational concerns, or financial performance necessitate changes in their plan for opportunities in upsell/cross sell and business retention

Qualifications:

  • Master's or Bachelor's degree in Accounting, Finance, MBA, Economics or related fields
  • At least 5-10 years' experience of wealth / financial / Investment products advisory
  • License required : CFP, IC complex, Life Insurance and Non-Life Insurance
  • Skill in Financial Planning,  Advisory and Presentation Skill, Sale Strategy is required
  • Pleasant personality with good communication skills

Location: Bualuang Exclusive (Bangkok)

For more information please contact : K.Doungkamon 02-6857854


รายละเอียดงาน:

Bangkok Bank Public Company Limited
https://www.bangkokbank.com/en

URGENTLY REQUIRED !!! Bangkok Bank Public Company Limited With 12 million customers and a branch network that reaches across the community we touch the very heart of Thailand. And we believe it is the efforts of all our people that has led to our success for nearly 60 years.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที