งาน เร่งรัดหนี้สิน 44 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

01 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: BK-227537
Collection Manager (70K) / Collection Officer (28K)

Job Description:

 • Control collection team and collection activities
 • Prosecute civil and criminal cases to the court
 • Liaise with outsource litigation offices and monitor outsourced civil and criminal cases  
 • Manage repossession of machineries which has been terminated or reported as defaulting contract including following resale process and report to management
 • Manage the overdue report for the assigned accounts to decrease overdue amount
 • Manage administrative works such as preparation of POAs, warning letter, applications etc.
 • Maintain accurate records customers’ payment status and make report to management
 • Coordinate internal work procedure with cooperation to other Departments/Teams effectively and ensure the efficiency of the process.
 • Building up and maintain relationship with our business partner (Supplier) in accordance with the Company’s policy and applicable laws.
 • Occasionally visit overdue customers for collection of overdue receivables
 • Ad-hoc upon assignment

Job Specification:

 • Bachelor Degree or Master Degree of Law
 • Hold a lawyer license (Officer - no need)
 • Have collection & litigation experience at least 5 years (loan, hire purchase, leasing)
 • Be able to travel to up-country
 • Be able to drive and hold a driving license
 • Familiar in hire purchase and leasing industries
 • Good command of English 
 • Good command of Computer Literacy

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ผู้จัดการ / อาวุโส
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจการจัดการทรัพยากรบุคคล ธุรกิจที่ปรึกษาทรัพยากรบุคคล
 • สถานที่ทำงาน:
  สาทร, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

TALENTVIS RECRUITMENT (THAILAND) CO., LTD.
https://talentvis.com/
Our careers are not an endeavour we undertake on our own. As a leading Singapore recruitment agency with offices growing across Asia Pacific, we believe in being your partners rather than mere recruiters. At Talentvis, we see things from your perspective to join you to the right people and company. The truth is that creating a fulfilling career is no mean feat, so we support with regular insights and tailored advice to help you achieve your dreams. With our expertise in recruiting over ten industries, Talentvis bridges you to opportunities and network beyond. If you are a talented individual looking to grow professionally, come speak with us. We are present in over ten industries such as Banking & Finance, Logistics, Retail, Information Technology and offer permanent, contract and temporary positions in these verticals. We are constantly growing as a company. If you are keen to challenge yourself and understand our commitment to develop our people, you may find out about life at Talentvis and our available openings at www.talentvis.com 

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที