งาน เร่งรัดหนี้สิน 137 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

07 มีนาคม 2562
รหัสงาน: BK-44313
หัวหน้าแผนกเร่งรัดหนี้สิน/หัวหน้าแผนกเร่งรัดหนี้สิน

-วิเคราะห์และวางแผนงานเร่งรัดหนี้สิน
-ดูแลและบริหารทีมเร่งรัดหนี้สินให้ดำเนินงานตามแผนงาน
-สรุปรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ต่อผู้บริหาร
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


รายละเอียดงาน:
  • ประเภทการจ้าง:
    งานเต็มเวลา, งานประจำ
  • สถานที่ทำงาน:
    คลองสาน, กรุงเทพ, ประเทศไทย
  • เงินเดือน:
    สามารถต่อรองได้

Legal Connect Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที