งาน เร่งรัดหนี้สิน 154 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

03 กรกฎาคม 2562
รหัสงาน: BK-105431
Collection Assistant Manager/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัดหนี้สิน

Key Responsibilities:

• ติดต่อ เจรจา เร่งรัดหนี้สินของลูกหนี้ที่ค้างนานเกินกว่า 60 วัน 

• ทำเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาส่งเคสที่มีปัญหาให้ตัวแทนเจรจาหนี้ภายนอกดำเนินการต่อ/ ส่งฟ้อง 

• ทำเรื่องนำเสนอผู้บังคับบัญชาขอแจ้งเคลมBG/ credit insurance 

• ติดตามความคืบหน้าของตัวแทนเจรจาหนี้ภายนอก 

• เสนอตัดหนี้สูญ / ประมาณการณ์รายได้อื่นที่ได้รับจากหนี้สูญรับคืน/ ประมาณการณ์เงินสดที่ได้รับจากกาเจรจา/ฟ้อง 

 

Job Specifications: 

• เพศชาย/หญิง อายุ 30-40  ปี

• วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี  5  ปีขึ้นไป

 

 

คุณวรรณา  ศรีระอุดม 

 087-6553722  

 

 DOHOME COMPANY LIMITED
60 Dindaeng Road, Samsen Nai,
Phayathai, Bangkok  10400

 

 

 

 

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจขายส่ง ธุรกิจขายปลีก
 • สถานที่ทำงาน:
  ดินแดง, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ

DoHome Public Company Limited
Dohome is one of the leaders in the wholesale and retail business, providing construction materials and home furnishing. We are focusing on offering a complete range of construction materials and home furnishing, good quality, lower price and comprehensive services. The Company continues to expand its investments to accommodate the increasing demand and the expansion of urban society. We are pushing our brand to be the first place in the mind of the customer in terms of products, prices and sincere services. We are committed to empowering our employees and bring innovation into our organization. Make our organization be a happy workplace and professionally managed company. We will maintain a good relationship with our current and new business partners and maintain a common success together. We will reward and be responsible to the society by participating in activities that are beneficial to society and the environment. We are looking for someone special to be our team to achieve the successes together.   More on us: https://www.dohome.co.th/  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที