งาน เร่งรัดหนี้สิน 26 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

26 กันยายน 2563
รหัสงาน: BK-248883
Commercial Finance Analyst

•  Support business decisions as Commercial Finance Business Partner to improve margins.

•  Validate contract and promotion fee calculation for customers including rebate.

•  Prepare budget and expense report to analyze ROI.

•  Monitoring sales and marketing budget (ROI and evaluation).

•  Analyze business performance against target and make improvements.

•  Perform analysis of monthly sales and profitability by customer, product, and application field with a focus on opportunities for improvements and pricing.

•  Evaluate credit limit and credit term according to customer performances.

•  Conduct customer performance evaluation complied with credit management policy.

•  Validation rebate and fees charged by customers.

•  Work with Sales team to validate sell in and sell out figures which affect to charging to Haier Thailand.

•  Develop and analyze ad hoc report as needed.

•  Assists with presentations, their development, data population and presentation.

•  Ensures compliance with all relevant regulatory/legal requirements.

•  May perform other duties as assigned.

 

Requirement:

  • Thai nationality, Gender Male or Female.
  • Bachelor Degree in Finance or related field.
  • At least 2-3 years experience in Commercial & Financial work.
  • Good in English skills.
  • Have intermediate proficiency in Microsoft Excel & Powerpoint.

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ค่าตอบแทนพิเศษ
  • ประกันสุขภาพ

Haier Electrical Appliances (Thailand) Company Limited
ABOUT HAIER GROUP Haier is the world's leading home appliance provider, with global revenues amounting to US$ 32.6 billion and profits of US$ 2.40 billion in 2014. Its mission is to create innovative products according to the demands of its customers. Haier has been named the number one global home appliance brand every year for the last six years by Euromonitor International, a world leader in strategy research for consumer markets, and in 2012 the Boston Consulting Group named Haier one of the ten most innovative companies in the world as well as the most innovative company in the consumer and retail category. Its global headquarters are based in the Chinese city of Qingdao and it also has regional headquarters in Paris, New York and Tokyo to serve its clients in Europe, America and Asia. Haier also has 5 R&D centers, 66 trading companies and 24 industrial parks worldwide. Haier Electronics Group Co., Ltd. a subsidiary of the Haier Group, is listed on the Hong Kong Stock Exchange (HKG: 1169). By drawing on its competitive strengths in marketing, the Internet, logistics and services, Haier Electronics Group aims to provide an integrated and unrivalled consumer experience. Qingdao Haier Co., also a subsidiary of Haier Group, is listed on the Shanghai Stock Exchange (SHA: 600690) and focuses on driving innovation in smart home technologies.   ABOUT HAIER ASIA Haier Asia Co., Ltd. is the Haier Group's headquarters company for Japan and the ASEAN countries. The Haier Group enjoys number one global market share for home appliances such as refrigerators and washing machines. In 2014, we opened our headquarters in Marunouchi in the center of Tokyo, itself a major Asian center. In addition, we changed our name to Haier Asia Co., Ltd. and established Haier Asia R&D Co., Ltd. for technology development and design independent. With our new name and new home base, we will dynamically accelerate our businesses, which range from the development, manufacture and sales of home appliances for consumers (B to C products), our original province, to the provision of B to B services. We will strive to become the company and brand of first choice in Asia and we will continue to create products and services that support the good life not only in Asia but all over the world.   ABOUT HAIER THAILAND Haier started to study Thai market in the first place in 2002. Then in 2007, Haier took over Sanyo Universal Electric Public Company Limited and renamed into Haier Electric (Thailand) Public Company Limited. Then Haier Electrical Appliances (Thailand) Company Limited had been established as an own Trading company. As the result, Haier has R&D, Manufacturing Base and Sale Company in Thailand followed 3 in 1 strategy. Nowsaday Haier Thailand plants have production capacity more than one million units per year. These can provide all aspects of services and products for our global clients. In 2015, the Air Conditioning Technical Training Center was established as ASEAN regional and also the first Technical Training Center of Haier in overseas. In Marketing term, we provide our services and products which are Refrigerator, Washing Machine, Air Conditioner, Freezer & Beverage Cooler, Television, Water Heater and Microwave Oven via more than 300 sale networks in Thailand.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที