งาน เร่งรัดหนี้สิน 29 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

31 มีนาคม 2563
รหัสงาน: BK-203515
Corporate Collection Officer(เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน)

หน้าที่รับผิดชอบ:

 • รับชำระค่าบริการ โดยรับชำระทั้งเงินสด เช็ค และ การโอนเงินผ่านธนาคาร
 • โทรติดตามทวงหนี้และเร่งรัดลูกค้าที่มีหนี้ชำระเกินกำหนด
 • ส่งใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขา บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี หรือ การเงิน
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • มีตามสามารถในการใช้ MS. Office, MS.Excel

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

SGS (Thailand) Limited
https://www.sgs.co.th/
The SGS Group is the largest verification, testing and certification, organization in the world. SGS was founded in 1878. Today, the SGS brand is recognised as the global benchmark for the highest standards of expertise, quality and Integrity. Commenced its operations in Thailand. In 1951, SGS Thailand currently employs over 800 staff in Bangkok head office and branch offices in Eastern Seaboard, Haadyai, Chiang Mai and Korat. SGS (Thailand) Limited has openings for the positions of:

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที