งาน ไพรเวท แบงค์กิ้ง 23 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

19 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: BK-158294
Investment Product (สนับสนุนการตลาด – ผลิตภัณฑ์การลงทุน) Sr.Officer - AM

ควบคุมดูแลการเป็น Selling Agent ให้กับ บลจ.ภัทร ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม และจัดตั้งกองทุนรวมใหม่ อีกทั้งทำงานร่วมกับ บล.ภัทร และฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับสายธนบดีธนกิจและสายเครือข่ายการขายและบริการ รวมถึงการจัดทำโปรโมชั่น การจัดอบรมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ และดำเนินการทดสอบระบบ (UAT) ระบบงานกองทุนและระบบงานประกันร่วมกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการติดต่อประสานงานในการติดตามเรื่องกฏระเบียบธนาคารกับหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ:-

 • รับผิดชอบในการดูแลและการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคาร เช่น สินทรัพย์รอขาย, ประกันภัย หุ้นกู้ เป็นต้น
  • ร่วมกับ บล.ภัทร ในการจัดหาผลิตภัณฑ์กองทุนรวม การจัดทำเอกสารประกอบการขาย การจัดทำสื่อการตลาด รวมทั้งการประมาณยอดการขายล่วงหน้า
  • รับผิดชอบการสรุปข่าวสารและประเด็นการลงทุนจาก บล.ภัทร และดำเนินการประสานงานกับพนักงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ
 • รับผิดชอบในการให้คำปรึกษาและแนะนำตลอดจนการแก้ไขปัญหาในด้านผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าผ่านทางพนักงานภายในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้าธนบดีธนกิจ พัฒนาธุรกิจสาขา เป็นต้น
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำแผนการพัฒนาระบบงานกองทุนรวม
  • จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ประกันภัย และระบบงานต่างๆ ให้กับหัวหน้าธนบดีธนกิจ พัฒนาธุรกิจสาขา และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
  • วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุง Procedureของระบบงานจัดการกองทุน
 • รับผิดชอบการทดสอบระบบงาน (UAT)
  • ดำเนินการ UAT ระบบงานกองทุนรวม (SEAL)
  • ดำเนินการ UAT ระบบงานประกันภัย ร่วมกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
 • รับผิดชอบจัดทำคู่มือแนะนำผลิตภัณฑ์ Sale Kit และ RM User Manual
 • รับผิดชอบในการจัดทำผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ Cross Selling ให้กับหัวหน้าธนบดีธนกิจ
 • ประสานงานและร่วมประชุมเพื่อติดตามเรื่องกฎระเบียบธนาคารกับหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานราชการ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ:-

 • ปริญญาตรี – โท สาขา การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานด้านกองทุนรวม หรือด้านการลงทุน ไม่น้อยกว่า  2 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุน รวมทั้งมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Single License)
 • มีความสามารถในการสื่อสาร การประสานงาน การบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำผลิตภัณฑ์กองทุนและการลงทุนต่างๆ

สนใจส่งข้อมูลประวัติการทำงานได้ที่

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์เอ ชั้น 19 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิรินภา 02-495-3463

Website http://www.kiatnakin.co.th

ธนาคารจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศเท่านั้น


รายละเอียดงาน:

Kiatnakin Bank Public Company Limited
http://kiatnakin.co.th/
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจพาณิชย์ให้บริการด้านการเงินและการลงทุน โดยมุ่งเน้นการทำธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยครอบคลุมการบริการเงินฝาก ธนบดีธนกิจ ธุรกิจเช่าซื้อ และสินเชื่อธุรกิจเฉพาะกลุ่ม และด้วยการร่วมกิจการกับ บมจ.ทุนภัทร ภายใต้ชื่อ ‘กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร’ ทำให้ธนาคารมีความสามารถในการ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายครบวงจร ตอบสนองทุกความต้องการครอบคลุมทุกธุรกิจกับลูกค้าทุกประเภท ทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าสถาบัน ทั้งในส่วนของลูกค้าธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจตลาดทุน นอกจากนี้ ในปัจจุบันสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการของธนาคารเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว ซึ่งทำให้ธนาคารมีความพร้อมในการเติบโตในอนาคต เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน กำลังมองหาบุคคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี มุ่งมั่นสร้างความสำเร็จในอาชีพ พร้อมร่วมเติบโตอย่างมั่นคงไปกับเรา Kiatnakin Bank Public Company Limited (KKB) is an emerging commercial bank which provides financial and investment services based on our specialization. Service domain covers retail deposit and lending, Wealth Management, Hire Purchase and Focused-segment Commercial Lending. Through merging with Phatra Capital Public Company Limited, Kiatnakin Phatra Financial Group has been formed, which helps enhance and broaden KKB’s products and services. At present, KKB has been serving needs of all types of customers: Individual, Corporate and Institutional clients. Current assets under management has been doubled and become growth platforms for KKP’s future expansion. To support our growth strategy, our Bank is looking for the high caliber talents; who demonstrate knowledge and competency, creativities, team-orientation, and strong aspiration for professional successes, to join us in the path for future growth.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที