งาน บริหารกองทุน 35 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

05 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: BK-219420
Mutual Fund Product Development

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ตลาด สภาวการณ์การแข่งขัน คู่แข่ง และความต้องการของลูกค้า
 • พัฒนา และออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการในการออกผลิตภัณฑ์กองทุนของธนาคาร
 • วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลสนับสนุนการบริหาร Portfolio ของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกลยุทธ์ทางด้านราคา คู่แข่งและผลกำไรขาดทุนของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการประเมินผลงานก่อนและหลังออกผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • จัดทำและปรับปรุงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์/ใบสมัคร/ข้อตกลงและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบาย และกฎระเบียบที่กำหนด
 • แก้ไขปัญหาและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานของทีมงานเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์,บริหารการเงิน,วิศวอุตสาหการ
 •  มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้าน Banking กลุ่มบริษัทจัดการกองทุน หลักทรัพย์ มีความรู้ด้านกองทุน
 •  หากมี License ด้านกองทุน หรือผ่านงานการซื้อขายกองทุน บนช่องทาง Online / Application จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณดวงกมล เบอร์ 02-6857854


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจบริการด้านการเงิน
 • สถานที่ทำงาน:
  บางคอแหลม, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Bangkok Bank Public Company Limited
https://www.bangkokbank.com/en

URGENTLY REQUIRED !!! Bangkok Bank Public Company Limited With 12 million customers and a branch network that reaches across the community we touch the very heart of Thailand. And we believe it is the efforts of all our people that has led to our success for nearly 60 years.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที