กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

02 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: BK-218767
MIS & Data Management Manager/ผู้จัดการส่วนบริหารข้อมูลและสนับสนุนการขายช่องทางธุรกิจพันธมิตร

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- บริหารฐานข้อมูลและการจัดทำรายงานธุรกิจ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางร่วมกับธนาคาร

- จัดทำข้อมูลเพื่อสร้างรายงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย

- รับผิดชอบโครงการในการบริการข้อมูลและการจัดทำรายงาเกี่ยวข้องกับพันธมิตรธนาคารตามที่กำหนดไว้

- ติดตามข้อมูลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับผลประโยชน์ ฝ่ายขาย เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่าย

- พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ช่วยให้การประสานงานของผู้ประสานงานการขายกับธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- ตรวจสอบและติดตามการดำเนินการของสายงาน Commercial Bancassurance ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

คุณสมบัติ :

- ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การจัดทำข้อมูลธุรกิจประกันภัย/ประกันชีวิต/การเงิน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

- มีทักษะการเจรจาต่อรอง และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

- มีความละเอียดรอบครอบ และทักษะการประสานงานที่ดี

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ผู้จัดการ / อาวุโส
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจประกันภัย
 • สถานที่ทำงาน:
  ดินแดง, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Thai Life Insurance Public Company Limited
http://www.thailife.com/
  URGENTLY REQUIRED !!! Thai Life Insurance Public Company Limited is the first life insurance company by Thais. We are an outstanding and one of the leading life insurance companies as well as being the best and most caring life insurance company for the Thai people. With a wide range of life insurance products and services, it is our commitment to satisfy the financial needs of Thais. To support our continuous growth and to better serve our customers, we are now looking for dynamic, energetic and motivated candidates to join our team in the following positions :

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที