งาน สินเชื่อ 41 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

03 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: BK-228156
Unsecured Loan Product Manager

 Responsibilities:

 • Lead business team to achieve financial targets of Unsecured Loan products.
 • Create product strategy, plan and execution as to ensure that the revenue and customer satisfaction goals are met.
 • Communicate and implement marketing strategies through research and campaign & promotion activities to boost sales volume.
 • Responsible for end-to-end pricing management for Unsecured Loan products, performing market/trend analysis as well as developing various report for management evaluations.
 • Ensure that the product roll out is delivered within time frame and its feature is aligned with the Bank’s policy, Group Policy, including regulatory requirement.

 

Qualifications:  

 • Bachelor's or Master’s degree in Finance, Marketing, Business Administration, or related fields.
 • At least 10 years direct experience in product development and end to end operation process of unsecured loan products.
 • Have a background experience in personal / retail banking business is preferable.
 • Strong data analysis with business acumen and communication skill.
 • Excellent command of written and spoken English. Mandarin is preferable.

 

All positions must have excellent in communication skill in English or Mandarin


Interested candidates, please submit resume by click "Apply Now"
HR Department
Bank of China ( Thai ) Public Company Limited 
179/4 Bangkok City Tower, South Sathorn Rd., 
Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
T. 02-286-1010 Ext. 2410, 2826, 2224

Website : www.bankofchina.com/th/th 

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ทำงานที่บ้านได้
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Bank of China (Thai) Public Company Limited
https://www.bankofchina.co.th/en/index.html

Bank of China (Thai) Public Company Limited (“BOCT’) is a wholly-owned subsidiary of Bank of China (Hong Kong) Limited (“BOCHK”). BOCHK is one of the most important commercial bank group in Hong Kong, and ranked as a biggest branch having the full financial and banking services channel. As China’s most international and diversified bank, Bank of China Grouphas been established more than century.          

Significantly, Thailand is considered as one of the most strategically valued regions. Bank of China (“BOC”) established its off-shore office in Thailand in February 21, 1994, and in March 10, 1997 was formally upgraded to be Bank of China Limited Bangkok Branch (“BOCBKK”) provided full banking services. Then, BOCBKK has been transformed to be a subsidiary as Bank of China (Thai) Public Company Limited (“BOCT”) in August 26, 2014. Currently, in January 9, 2017, BOCHK has come to be the Parent Bank of BOCT upon the business strategy for more investment and ASEAN region’s business enhancement of BOC Group.          

The business operation of BOCT has been established for more than 2 decades and aims to remain the valued customers and provide full banking services of BOC Group in order to promote the advantages of our services. Upon the Supporting Oversea Investment of Chinese enterprises strategy, RMB Globalization, Oversea Chinese businesses, BOCT will enhance the services which provided to the Corporate, Financial institution and Retail Customers. BOCT will continually follow the missions of BOC Group and BOCHK to uphold the service and strive for being a best bank in Thailand.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที