งาน บริการลูกค้าองค์กร 258 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

25 เมษายน 2562
รหัสงาน: BK-68531
Credit Analyst - Corporate Banking

Job Descriptions:  

 • Monitor and analyze customer data about projected financial data from the financial statements.
 • To better understand the business And analyze the financial services and products in all categories.
 • Identify the risks and opportunities that may arise. The recommended approach to risk management.
 • Identify the needs of customers, products, and financial services industries, each with their relationship managers (RM) in-depth understanding of the industry and its customers in the framework of a given risk.
 • Knowledgeable industry both at the macro and industry level. Related parties
 • Analysis And auditing of financial data and other information necessary and relevant for the analysis of customer risk.
 • Prepare the financial statements of customers as reasonable assumptions.
 • Prepare credit proposals (Credit Write-up) and the credit risk of customers, including advice on how to cover such risks under the guidance of Senior Industry Specialist or Head of Industry Specialist.
 • Record details of customer credit. Login and analysis

Qualifications:

 • Master's Degree in Finance, Business Management, Accounting or related fields.
 • Fresh Graduates are welcome
 • Proven skills in corporate credit analysis are essential 
 • Must be able to exercise sound, logical judgement in decision making, understand and quantify the key risk issues within a transaction or structure, be self motivated and communicate effectively at different management levels.
 • Excellent English, written and spoken; hard-working; organised; diligent and have leadership style

 KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
1 Soi Rat Burana 27/1, Rat Burana Road,
 Rat Burana, Rat Burana,
Bangkok


รายละเอียดงาน:

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
https://kasikornbank.com/th/personal
 Your Possibilities Begin at KBank   Customer Centricity  |  Organization-wide Teamwork  |  Professionalism  |  Innovation   KBank   has placed our importance on the caring of our employees. We believe a positive work environment, skill development, creation of motivation, good occupational health practices, and attractive welfare can drive employees to perform their duties at their fullest potential. This will, in turn, bring about impressive services rendered to our customers and general public, making KBank performance achieve the goal with sustainable growth.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที