งาน วิเคราะห์สินเชื่อ อนุมัติสินเชื่อ 46 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

04 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: BK-219422
Credit Analyst - Corporate Lending Department

 

Qualifications :

 

 • Male or Female age between 25-35 years.
 • Bachelor’s degree Finance or Accounting or Economics or related fields.
 • Experience from finance and banking business , especially from Corporate Lending field.
 • Hand on experience in corporate lending analysis with ability to do Financial Model and Cashflow.
 • Good Command of English.
 • Computer skills in Microsoft Office (Words, Excel and Powerpoint).
 • Initiative and good personality.

 

Responsibilities :

 

 • Prepare credit approval report and prepare credit memorandum together with financial projection.
 • Prepare collateral appraisal approval report.
 • Responsible in handling issues concerning clients including preparation of documents for credit review.

 

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Advance Finance Public Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที