งาน วิเคราะห์สินเชื่อ อนุมัติสินเชื่อ 69 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

13 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: BK-150859
Senior Analyst - Special Advisory Banking Services (Wholesale Segment)

 Job Description:

 •  Support Team leader in coaching other team member in responsible to achieve the business target and have potential to do higher responsible
 • Handle the Wholesale assigned accounts with the purpose to maximize upgrading and prevent new PIL, SM and NPL and also maximize the customer payment collection and debt recovery within the approved work out schemes.
 • Co-ordinate with necessary business and support units for the account maintenance and operation in compliance with Bank's policy and BoT/other regulatiories’ rules and regulation.
 • Others special assignments or initiatives to improve customer experience, and bank benefits in developing the sustainable and long term business foundation.

 

Qualifications:

 • Experiences: Over 3 years in credit analysis/approval e.g. restructuring, working capital utilization. 

 • Personal Characteristics: Self-motivated, fast learner, result-oriented, service minded, innovative etc.
 • Skill: Coaching abilities is Mandatory, Leadership, Negotiation, Communication, Presentation, Strategic Planning etc.
 • Knowledge: Strong Knowledge in Credit and Debt-Restructuring, Legal, Appraisal

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

TMB Bank Public Company Limited
https://www.tmbbank.com/home
  At TMB , we are committed to Make THE Difference in the Thai banking sector.  By empowering our employees to always challenge and improve upon the status quo in everything we do, TMB is in turn able to deliver value to all our stakeholders: our customers, our shareholders, our community and, of course, our employees themselves. For the past five years, TMB has relentlessly transformed into a solid financial institution backed by five consecutive years of earnings growth and we are aggressively approaching the next chapter to do even better. To succeed, we start from our employees to help build and sustain a strong corporate culture where all of us pull in the same direction to optimise the customer experience end-to-end.    TMB is looking for employees who are game changers: people who are passionate about shifting the paradigm and can Make THE Difference in everything we do.  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที