งาน วิเคราะห์การลงทุน 216 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

05 สิงหาคม 2563
รหัสงาน: BK-236385
Analyst / Senior Analyst - Business Intelligence (Contract 6 months)

The Business Intelligence Analyst will be part of the Business Operations Management Team and will work with cross-functional teams to design and build data dashboard, supporting business decisions with actionable analytics, conducting data analysis, developing reports and provide business insights driving performance improvements projects across our business.

 

In this role, you will be managing high volumes of commercial, financial, and operational data and be comfortable developing presentation dashboards and providing insightful analyses. You will have the opportunity to directly influence senior management, and their contributions will have a wide ranging impact on the commercial decisions of our business. The ideal candidate is self-motivated, hard-working, creative and should have the desire to work in a dynamic and entrepreneurial environment.

 

Roles Responsibilities:

 • Design and perform business oriented, comprehensive, accurate reporting system, business/financial dashboards and analysis to monitor the performance of business, locate risk and discover potential business opportunities
 • Collaborate with various expert teams in China and Thailand to rollout effective products/services and to expand data for building richer insights.
 • Lead new data analytics capability rollouts and/or data-led initiatives throughout JD Central
 • Monitor key metrics and alert the business on potential issues.
 • Analyze operational efficiency and build business models that guide decision-making.
 • Design market/business intelligence reports and performance measurement dashboards to share with senior management.
 • Daily/Weekly/monthly performance analysis to monitor business performance, identify risk and discover potential business opportunities.
 • Perform ad-hoc business analysis, to drill down on certain business challenges, providing conclusions and advice based on data analysis.
 • Help summarizing data analysis requirements to conduct data application projects and communicate with product teams in Thailand and China 

 

Required:

 • Bachelor’s/Master Degree, preferably in Analytics, statistics, mathematics or business/marketing management
 • 2 years+ of working experience with at least 1 year in business performance analysis reporting or data analysis preferred
 • Advanced MS Excel user
 • Experience in leading cross BU level analysis projects
 • Excellent communication skills and interpersonal skills.

 

Preferred:

 • Previous analyst experience in the financial side of E-commerce is a strong plus.
 • Ability to work with cross functional teams, dive deep into the details.
 • Strong ability to write complex SQL queries and manage databases
 • Advanced Excel modelling 
 • Solid technical/functional knowledge in statistics; experience with R or similar
 • Accounting/Financial knowledge and commercial acumen

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

Central JD Commerce Limited.
JD Central  is the trademark under joint venture between JD.com, China’s largest retailer,and Central Group, Thailand’s strongest retail conglomerate. Central JD Commerce Co. is the leading e-commerce business in Thailand. The company was a joint-venture between Central Group, Thailand’s biggest retailer, and JD.Com, China’s largest e-commerce firm whose revenue ranked 3rd in the world. Central JD Commerce Co. is the service provider of jd.co.th, an online one stop service e-commerce website with all category products available. Central JD Commerce’s mission is to deliver the best and most convenient buying and selling experiences to everyone. We are committed to support Thailand to become a hub of e-commerce business in ASEAN. Join us! and be a part of pioneers at JD Central if you would love to: Make great impact to Thailand market with your marketing acumen while learning first-hand about customer’s behavior and consumption patterns Initiate and execute marketing ideas to improve customer experience using your creativity plus digital and data-driven marketing approaches Identify key trends and criteria that influence customer behavior and take actions and experiment based on the insights

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที