งาน ใน สมุทรปราการ 718 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
16 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: SP-10057
Manager - Assistant Manager (Chemical)/ผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้จัดการ (ประเภทสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์)

1.จัดการ,ดูแล และควบคุมกระบวนการ Inbound & Outbound และ Reverse ภายในคลังสินค้าให้ครบถ้วน ถูกต้องตามข้อกำหนดของบริษัท (สินค้าประเภทสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์)
2. ให้คำปรึกษาผู้บังคับบัญชาด้านกฎหมาย ข้อกำหนดประเภทสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์
3.ตรวจสอบ ติดตามกระบวนการควบคุมสินค้า เพื่อให้เกิดการจัดการที่ถูกต้องตามระบบ
4.ควบคุม ดูแลสินค้าของลูกค้ารวมทั้งทรัพย์สินของบริษัท
5.ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจขนส่งสินค้า ธุรกิจ Shipping
 • สถานที่ทำงาน:
  สมุทรปราการ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Growing together, with the Green Big Tree. We are one of South-east Asia’s leading commercial conglomerate and the well-known Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) Company with over 10,000 employees across the region. BJC has been founded since 1882; we are committed to be a provider of integrated supply chain solutions in the region, providing top quality products and services that are involved in the everyday life of people. Why join us? At BJC, people are our most important assets and a prime key success factor for our business. Therefore, development of human capital is one of our most important policies under focus and we have significant and focused operational processes in place for successful sourcing, attracting, hiring, development and retention of talented people to support our business sustainability. If you are proactive, qualified and dynamic individual who desires for challenges in our rich history, we welcome you to join our team and grow together.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที