งาน ใน สมุทรปราการ 471 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
01 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: SP-14907
Purchaser / Buyer (สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี)/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

Working Day: MON - SAT 

Salary 15,000 - 20,000 Baht per month

Working Location: Bangpoo, Samutprakarn

 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก

 • รับใบขอซื้อจากผู้จัดการแผนกและตรวจเช็คข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการจัดซื้อ-จัดจ้าง
 • ประสานงานกับผู้ขอซื้อเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 • สรรหาและคัดเลือกผู้ขาย เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับผู้ขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสมและทันต่อเวลาใช้งาน
 • ติดตามการส่งมอบสินค้าและบริการให้ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามสเปคและทันต่อเวลา
 • ประสานงานกับหน่วยงานคลังสินค้าหรือหน่วยงานที่ขอซื้อในการตรวจรับสินค้าและบริการ
 • จัดทำรายงานที่เกี่ยวกับราคาในการซื้อสินค้าต่างประเทศ ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดความสำเร็จ
 • ปฎิบัติงานตามแผนของแผนก รวมถึงปฎิบัติตามหลักนโยบายของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้
 • สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท
 • ปฎิบัติตามแผนงานด้านความปลอดภัย และมาตรฐาน ISO 9001 : 14001 : 45001
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คณสมบัติที่ต้องการ

 • เพศหญิง อายุ  : 23-33 ปี 
 • การศึกษา   ปริญญาตรี
 • สาขา     บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์    1 ปี ขึ้นไป
 • ภาษา    สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย อังกฤษ ได้เป็นอย่างดี 
 • มีความรู้และทักษะในการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ 

Kaskal Co., Ltd.     
342 Moo.7, T Bangpumai,     
A.Muang Samutprakarn,         
Samutprakarn,
 http://www.kaskalthai.com/‎


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  1 ปี
 • สถานที่ทำงาน:
  สมุทรปราการ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ประกันชีวิต

Kaskal Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที