งาน บริการเฉพาะทาง ใน สมุทรปราการ 21 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

12 กันยายน 2562
รหัสงาน: SP-9207
Business Development/นักวิเคราะห์งานพัฒนาธุรกิจ

ลักษณะงาน

 • ติดตาม ควบคุม การปฏิบัติงานประจำวันของทีมให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
 • รายงานผลการปฎิบัติงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
 • ดูแล รับผิดชอบในการออกแบบการให้บริการต่างๆ รวมไปถึงการนำเสนองานบริการ 
 • ให้ข้อมูล ประสานงานกับหน่วยงานในด้านเอกสาร ต้นทุนและการปฏิบัติงานในช่วง 
 • ร่วมกับหน่วยงานอื่นในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของลูกค้าภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม
 • ให้ความร่วมมือในโครงการและกิจกรรมพิเศษของฝ่ายและองค์กร ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Logistics สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 • ประสบการณ์การทำงานในงานโลจิสติคส์ 1ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มียานพาหนะส่วนตัว
 • มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ Word / Excel  อยู่ในระดับดี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และสื่อสาร
 • มีความรู้พื้นฐานด้านการขนส่ง

สวัสดิการ

 • โบนัส
 • เงินเดือนปรับประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันกลุ่ม

Eternity Grand Logistics Public Company Limited
18/8 Moo 4, Bangna-Trad Road (KM.23),
T. Bangsaothong, A. Bangsaothong,
Samutprakan
10570


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันชีวิต

Eternity Grand Logistics Public Company Limited
 

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที