งาน ธุรการ ทรัพยากรบุคคล ใน สมุทรปราการ 80 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
06 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: SP-11162
HR & Admin Manager/ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

Job Descriptions

 • Manage the quality and career path of company human resources through training and development as well as sustain employee relationship
 • Plan and conduct strategy, structure and policies for company’s human resources (The company plans to be a listed company in 2023)
 • Supervise Recruitment process as well as performance evaluation
 • Supervise payroll (by B-Plus Payroll Program) and welfare incentives for all employees (approx. 180 officers in total)
 • Manage team of administration including housekeeping, security and other related authorities and ensure good working environment
 • Overseeing job safety and comply with Thai laws and regulations
 • Manage all documents comply with  ISO13485: 2016

Qualifications

 • All genders, age between 30-45 years
 • Bachelor Degree and above in related fields or more than 5 years of experience in related fields
 • Possess strong Leadership, Initiative and good planning skills
 • Expertise in MS. Excel and Business Plus Payroll Program
 • Good knowledge in labor laws and ISO standards
 • Good knowledge in HRM as well as HRD
 • 8:00 – 18:00 Standard working hours from Monday to Friday

รายละเอียดของงาน

 • บริหารบุคลากรขององค์กรให้มีคุณภาพมีโอกาสทางอาชีพที่ดี ผ่านโครงการพัฒนาอบรมบุคลากรและดำเนินงานให้พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร
 • วางแผนกลยุทธ โครงสร้างและนโยบายทางทรัพยากรบุคคลขององค์กร(บริษัทฯ มีแผนงานจะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปี 2566)
 • ดูแลการสรรหาและออกแบบการประเมินผลการทำงานของพนักงาน
 • บริหารการทำเงินเดือน-สวัสดิการให้พนักงาน (ทางบริษัทฯ ใช้โปรแกรม B-Plus Payroll และมีพนักงานประมาณ 180 คน)
 • บริหารงานด้านธุรการทั่วไป สภาพแวดล้อมทางการทำงานที่ดี รวมถึง ทีมแม่บ้าน รปภ. และหน่วยงานราชการทั่วไป
 • ดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงาน และปฏิบัติตามที่ระเบียบกฎหมายต่างๆ กำหนด
 • บริหารเอกสารตามระบบคุณภาพ  ISO 13485:2016

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีการวางแผนที่ดี
 • มีทักษะการใช้งาน MS. Excel และ Business Plus Payroll ที่ดี
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และระบบคุณภาพ ISO
 • มีความรู้ทั้งด้าน HRM และ HRD
 • ทำงาน 8:00 – 18:00 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์

  Interested applicants please send a cover letter and resume via click "APPLY NOW"

Orthopeasia Co., Ltd.

33/15 Moo 10, Theparak Road, T. Bangpla, A. Bangplee,
Samutprakarn 10540 
www.orthope.com


รายละเอียดงาน:

Orthopeasia Co., Ltd.
URGENTLY REQUIRED !!!   บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย วัสดุศัลยกรรมกระดูกในประเทศไทย เพื่อทดแทนการนำวัสดุศัลยกรรมกระดูกจากต่างประเทศ ปัจจุบันทางบริษัทฯ มีลูกค้าเป็นกลุ่มโรงพยาบาล และบริษัทเอกชน ครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทยกว่า 300 แห่ง และมีทิศทางในการดำเนินธุรกิจที่มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและโรงงานผลิตได้มาตรฐาน GMP, ISO 9001:2008,  ISO 13485:2003 และสินค้าได้รับ เครื่องหมาย CE Mark และ มอก. สวัสดิการ 1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2.โบนัสประจำปี 3.ปรับค่าจ้างประจำปี 4.ค่าครองชีพ 5.เบี้ยขยันและค่ากะ 6.เครื่องแบบพนักงาน 7.ตรวจสุขภาพประจำปี 8.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 9.ท่องเที่ยวประจำปี 10.ค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานต่างจังหวัด 11.เงินกู้ธนาคารออมสิน 12.ค่าทำศพ บิดา มารดา และครอบครัว 13.ประกันอุบัติเหตุหมู่ (บางตำแหน่ง)
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที