งาน ธุรการ ทรัพยากรบุคคล ใน สมุทรปราการ 78 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
13 กันยายน 2562
รหัสงาน: SP-9268
HR & Admin Supervisor /เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ

Job Description

 • Recruitment and selection new staff.
 • Development and training employee to level up.
 • Doing payroll and benefit according to company regulation.
 • Create good environment and labor relation to happiness.
 • Responsibility to admin job , maid , guard and government.
 • Prepare document for internal / external audit for quality system ( GMP , BRC )
 • Other job by assignment.

Job Specification

 • Bachelor degree in Political Science and related filed 
 • Have experience at least 3 years in HR operation field 
 • Good command in English skill ( TOEIC 550 ) 
 • Able to use Microsoft Office ( Excel & PowerPoint )  
 • Good personality and team player , interpersonal and negotiation skills.
 • Working 5 days / week and available to work at Samutprakarn
 • Can driving and have license certificated

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

SCG Logistics Management Co., Ltd.
SCG Logistics Management Co., Ltd., a subsidiary of SCG Distribution Business, is a leading Third Party Logistics Provider (3PL) in Thailand. Before the Financial Crisis hit Thailand in 1997, SCG Logistics was a supporting function in Siam Cement Co., Ltd. (SCC) responsible for transportation. After having gone through painful organization restructuring processes, SCG Logistics was repositioned as a free enterprise and became a logistics provider company. It was named “Bangsue Transportation Co., Ltd.” in 1998 and later changed to “Cementhai Logistics Co., Ltd. (CTL)” in 2000. It then changed to “ SCG Logistics Management” in 2007 in order to comply the group company (SCG) brand linkage after it was considered to be one of core business of SCG. SCG Logistics dedicates to offering total logistical support and transportation of products both locally and internationally. The efficient management of transportation, shipping routes as well as warehouse and hubs backed up advanced IT system ensures quality service that meet all specific needs of customers. This has earned the company trust and acceptance from an increasing number of customers over the years.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที