งาน ออกแบบ ใน สมุทรปราการ 13 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
14 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: SP-12642
Graphic Designer
Responsibilities:
 • ออกแบบ artwork สำหรับ media ต่างๆ ทั้ง offline และ online ในรูปแบบ Digital graphic, เช่น poster, backdrop, brochure, banner, advertising, logo, etc.
 • ออกแบบบูธกิจกรรม องค์ประกอบต่างๆ และดำเนินการติดตั้งให้สวยงามตามที่ออกแบบไว้
 • ออกแบบ packaging, re-design packaging
 • ทำงานร่วมกับฝ่ายการตลาด เพื่อวางแผนแนวทางการออกแบบ
 • ติดต่อประสานงานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และตรวจสอบคุณภาพงานที่สั่งผลิต
 • งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications:
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ตีโจทย์ได้ แปลความต้องการออกแบบ artwork ได้ดี
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาใดก็ได้
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในบริษัท FMCG หรือ Agency ต่างๆจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เช่น Illustrator, Photoshop, 3D (Sketch up, 3D Max)
 • มีความคุ้นเคยที่จะใช้โปรแกรมออกแบบใน Window OS
Benefits:
 • โบนัสประจำปี 1 เดือน + โบนัสตามผลประกอบการบริษัท 1-2 เดือน
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5%
 • เบี้ยขยัน
 • กองทุนณาปนกิจ
 • ยูนิฟอร์ม
 • อาหารกลางวันฟรี(ข้าว+กับข้าว)
 • ฝึกอบรมพัฒนาพนักงานทุกระดับ
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 • ประกันสังคม

รายละเอียดงาน:

PRTR Recruitment & Outsourcing
https://www.prtr.com/
Since PRTR’s establishment in Thailand in 1990, we have been a part of a roller coaster ride called Thailand's economy. We have witnessed the highs of the property boom, the collapse of the currency, the pain Thailand suffered facing up to the stringent demands of the IMF, the demise of the American mortgage market, Thailand’s ongoing political power struggle and the recent devastating floods. We are now playing our part in Thailand's future, which will see a steady annual growth, improved health and welfare services, a decrease in poverty, an increasing domestic demand from a growing middle class and a business environment that dictates transparency and increased honesty.   We currently have 5 offices in Bangkok and 2 offices in the Eastern Seaboard of Thailand employing a total of 232 staff with a further 41 staff supporting our client partners at their locations in Thailand. Our plan is for PRTR to become Thailand’s most successful recruitment, staff outsourcing and business process outsourcing services group of companies.  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที