กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

15 มกราคม 2563
รหัสงาน: SP-11876
Retail Sales Executive

Job Description

Promote and push Suzuka International (Thailand) products to retail market via company value chain.
Manage and deliver sales turnover, connect and maintain the existing customer and create the new customer.
Mentoring or  counseling any concern parties regarding the wall decorative products.

Job Responsibilities

 • Responsible for the increasing in retail sales amount.
 • Maintain existing client and create new wall decorative retail store and build them up to be 
  Suzuka Point of Sales.
 • Generate quarterly promotion campaign to capture on turn over. Target for wall decorative products and other smaller size retail store.
 • Initiate marketing activity in retail shop to increase Suzuka (Thailand) brand awareness.
 • Increase no. of stock holding in the retail store.
 • Forecast and inventory control for support Point of Sales.
 • Counseling and mentoring product information to all concern parties.

Qualifications

 • Thai Nationality.
 • Bachelor's degree of Business Administration or related field.
 • At least 5 years of experience in retail business.
 • Strong analytical skills: problem solving, ability to plan and prioritize.
 • Good communication skill and problem solving.

Benefit

 • Commission
 • Bonus (By performance)
 • Insurance group
 • Uniform
 • Public Holiday
 • Annual Leave

 

 


รายละเอียดงาน:

SUZUKA INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที