งาน Medical ใน สมุทรปราการ 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

16 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: SP-14666
Medical Delegate (Samutprakarn)

We’re Nestle, We’re the biggest food and beverages company in the world who believe in “enhancing quality of life and contributing to a healthier future.”

Join us and be part of Nestle to drive over 2,000 brands in 191 countries worldwide, if you;

 •     Love to drive for results/achieve goals
 •     Love to work in nutrition/hospital related field
 •     Love to drive change in nutrition world
 •     Good with people
 •     Can travel extensively 

Become our;

Medical Delegate (Samutprakarn)

On a day-to-day basis, you will be expected to:

Main Responsibilities:

 • To provide technical and scientific information for new product development and registration purposes to medical professions as well as strategic planning to brand management and food legislation.          
 • To visit hospitals and medical institutions according to the planned call frequency to promote (detailing and presenting) special nutrition products to doctors, nurses, dietitians and pharmacists for them to recommend these products to their patients. 

You, as successful applicant should possess the followings:

Requirements and Qualifications

 • Bachelor's Degree in Food Science, Food Technology or other Science related field is a must.
 • Good understanding of WHO Code of Conducts is an essential.
 • Good convincing, influencing, negotiation, and communication skills.
 • Committed and details oriented with excellent service minded skills
 • Able to travel within the assigned regions and hold a valid driving license.

             *** Only shortlisted candidates will be notified ***


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Nestle (Thai) Ltd.
https://www.nestle.co.th/th
WE OFFER YOU A CAREER, NOT JUST A JOB. Nestlé Group is the world’s leading Nutrition, Health and Wellness Company. Our mission of “Good Food, Good Life” is to provide consumers with the best tasting, most nutritious choices in a wide range of food and beverage categories and eating occasions, from morning to night. With its headquarters in Vevey, Switzerland, Nestlé Group has over 468 factories located in 84 countries which manufactures and sells over 15,000 products around the world. All Nestlé products and brands are adhered to Nestle corporate promise, Good Food, Good Life. At Nestlé, we believe that people are the most valuable asset. We place high value on the talent of all our employees irrespective of their nationality, culture, ethical origin or gender. We foster an environment where people's talents are nurtured and everyone's skills, efforts and energies are directed toward meeting the company goals.  Currently, Nestlé Group Thailand is opening the job opportunity for a high caliber who is energetic, committed, result-oriented and ready to take challenges and grow with us as to the following position.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที