กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

21 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: SP-12795
Engineer/วิศวกรโครงสร้าง

วันทำงาน : วันจันทร์ - วันเสาร์

สถานที่ทำงาน : บางปู, สมุทรปราการ

หน้าที่รับผิดชอบ

1. คำนวณทางวิศวกรรมเกี่ยวกับงานโครงสร้างของแผงกระจกและอลูมิเนียม ภายนอกอาคารเพื่อแก้ปัญหาทางด้านเทคนิคและให้แน่ใจว่าคุณภาพของงาน ที่ส่งออกไปนั้นได้ตามมาตรฐาน 

2. ทำการคำนวณทางวิศวกรรมเกี่ยวกับงานโครงสร้างของแผงกระจกและอลูมิ เนียมภายนอกอาคารโดยอ้างอิงจากมาตรฐานและข้อกำหนดทางวิศวกรรมโครงสร้าง 

3. นำเสนอทางเลือกในการใช้วัสดุเพื่อให้การดำเนินงานโครงการสามารถดำเนิน การต่อได้อย่างราบรื่น ในกรณีที่จำเป็น 

4. สามารถวิเคราะห์เบื้องต้นได้ว่าวัสดุที่ใช้ในโครงการตามที่ได้รับแบบมานั้นตรง ตามเงื่อนไขที่ลูกค้าระบุไว้ใน spec หรือไม่และสอดล้องกับรายการคำนวณหรือไม่ 

5. เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์ในการดำเนินงานทดสอบสมรรภาพของแผง กระจกอลูมิเนียมเพื่อ ensure ว่าชิ้นงานมีความสอดคล้องกับข้อมูลทาง วิศวกรรม 

6. ประสานงานกับฝ่ายออกแบบในระหว่างการดำเนินการโครงการเพื่อร่วมนำเสนอ ทางเลือกในการออกแบบให้เหมาะสมและคุ้มค่าต่อต้นทุนมากที่สุด

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ : 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา Civil Engineer
 • สาขาที่เกี่ยวข้อง: วิศวกรโครงสร้างหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ : 1 ปี in Facade Engineering
 • ความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft excel, สามารถใช้งาน Autocad ได้สามารถใช้โปรแกรม strang 7 ได้
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

 • รายละเอียดงาน:
  • ประเภทการจ้าง:
   งานเต็มเวลา
  • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
   ปริญญาตรี
  • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
   1 ปี
  • สถานที่ทำงาน:
   เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ, ประเทศไทย
  • เงินเดือน:
   สามารถต่อรองได้

  สวัสดิการ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • บริการรถรับส่งพนักงาน

  Kaskal Co., Ltd.
  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที