งาน ก่อสร้าง ใน สมุทรปราการ 15 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

03 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: SP-11108
ผู้จัดการฝ่ายติดตั้งอาวุโส (สมุทรปราการ)

ลักษณะงาน

 • ดูแลการติดตั้งผลิตภัณฑ์บริษัท งานออกแบบ และจัดหา Subcontractor ให้เพียงพอต่องงานติดตั้ง
 • ควบคุมดูแลคุณภาพการติดตั้งให้เป็นไปตามแบบและมาตราฐานการติดตั้งของบริษัทฯ
 • มอบหมายงาน ควบคุม และแก้ไขปัญหาให้ทีมงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่บริษัท
 • คุณสมบัติ

 •  เพศชาย  อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์มากกว่า 2 ปีขึ้นไปในการสนับสนุนด้านเทคนิค
 • มีประสบการณ์ด้านก่อสร้าง ควบคุมงานหรือติดตั้งหลังคาอาคารโรงงาน หรือวัสดุก่อสร้างใกล้เคียงจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีทักษะในการบริหารงานติดตั้งวัสดุก่อสร้าง งานโครงการหรืองานก่อสร้าง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Word,Excel,Autocad ได้)
 • มีรถยนต์ส่วนตัว (มีค่าน้ำมันรถและผลตอบแทนการใช้รถ)
 •  

  สวัสดิการ

   

  • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
  • ค่าโทรศัพท์
  • ค่าน้ำมัน
  • ประกันชีวิต
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ท่องเที่ยวประจำปี
  • งานเลี้ยงปีใหม่
  • เสื้อยูนิฟอร์ม
  • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)                   
  • เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น สมรส คลอดบุตร อุปสมบท

   

   

   


  รายละเอียดงาน:

  สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ค่ายานพาหนะ
  • ประกันชีวิต

  AMPELITE WORLD CO., LTD.
  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที