กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

16 มกราคม 2563
รหัสงาน: SP-11937
Chief Financial Officer/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

KEY RESPONSIBILITIES

 • Produce quality accounting and financial information in compliance with Group requirements in a timely manner with the support from local finance teams and the Group Finance Department. Assist Business Unit Heads and CEO to prepare budget and liaise with Group Finance Department.
 • Capital Budgeting, Planning and Forecasting.
 • Managing the Accounting function to comply with group accounting policies, Thai and International Accounting Standards (TAS, IFRS) and tax laws.
 • Providing the value financial report with analysis for the company performance.
 • Submit all Tax of the Company and handle all tax-issues to ensure the compliance with the Revenue Department regulation.
 • Coordinating and working with external auditor for on time audited Financial Statements.
 • Managing the fixed asset plan to ensure all fixed assets are in a good control manner.
 •  

  KEY REQUIREMENTS

 • Male or Female, Age not over 50 year.
 • Master Degree or Bachelor degree in Accounting.
 • At least 5-10 years experience in accounting & financing areas: ledger, reconciliation, financial statement, cash flow, budgeting, credit control, assets control, payroll, VAT, Withholding Tax, documents filing.
 • Holding CPA is preferred. Having CFA is a plus.
 • Good knowledge of Thai GAAP, IFRS, Taxation and internal control practice.
 • Proven knowledge of accounting principles, practices, standards, laws and regulations.
 • Must have skills in Controlling and reporting; especially on production cost, variance analysis, reconciliation of material usage.
 • Having knowledge or experience in ERP System, BOI.
 • Good command of English skills.

 • รายละเอียดงาน:

  สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • ทุนการศึกษา
  • ประกันชีวิต

  METALLIC PIPE MILL CORPORATION LIMITED
  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที