งาน ธนาคาร การเงิน ใน สมุทรปราการ 24 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
09 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: SP-15016
Senior Accountant

Shared Service Center-Dimensions

Countries: Malaysia, Indonesia, Thailand, Taiwan, Hong Kong,

Nature and Scope of the above positions: 

 • Posts customer payments by recording cash, checks, and credit card transactions.
 • Verifies validity of account discrepancies by obtaining and investigating information from sales, trade promotions, customer service departments, and from customers
 • Compile and sort documents, prepare and post invoices and credit and debit memos
 • Provide backup support to other groups in the accounting department, type periodic reports and perform other general administrative duties
 • Recording the cost of newly-acquired fixed assets, tracking existing fixed assets, recording depreciation, and accounting for the disposition of fixed assets
 • Developing inventory analysis reports, analyzing variances and Verifying accurate standard costs, Reconciling inventory accounts to the general ledger

Job Qualification Requirements 

 • Graduate of four year accounting degree program or in related discipline
 • Certified Accountant and/or MBA is a plus
 • Strong understanding of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)
 • Three years or more of experience in generalist accounting or finance.
 • Ability to reconcile activity occurring in general ledger accounts, etc.
 • Finance operation experience with ERP such as SBO, SAP or IFS
 • Highly proficient with Microsoft Excel

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ไม่ระบุ
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  5 ปี
 • สถานที่ทำงาน:
  บางพลี, สมุทรปราการ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

LORD (Thailand) Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที